Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede, tutkinto-ohjelman esittely

opiskelijavalintabanneri

 

KASVA JA AIKUISTU -
KASVATUSALAN ASIANTUNTIJAKSI

Lisätietoa:

Amanuenssi Helena Koivunen-Klemmt
p. 040 805 3762,
e-mail: helena.koivunen-klemmt(at) jyu.fi