25.02.2019

Ohjeet ennakkotehtäviin ja opiskelusuunnitelmiin

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)