27.04.2018

Ohjeet ennakkotehtäviin ja opiskelusuunnitelmiin

Kasvatustiede ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  • avoimen väylän haku, kevät 2018 (KK+KM-tutkinnot): Ohjeet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseksi 

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  • Ohjeet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseksi 

Luokanopettaja

Luokanopettajan maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

Ennakkotehtävän ohjeet:

Kuvaus ennakkotehtävään:
Palauta mieleesi omaan opettajuuteesi tai ohjaamiseesi liittyvä tilanne, jossa olet itse ollut opettajana tai ohjaajana, esim. harjoittelu, vapaa-ajan ohjaustilanne, sijaisuudet tai mikä tahansa tilanne, jossa olet ohjannut toista henkilöä tai ryhmää. Kuvaa tilanne lyhyesti (max. 500 merkkiä välilyönteineen; kuvausta ei arvioida).

Ennakkotehtävä:
Kerro 1) miten ohjasit toista henkilöä tai ryhmää, 2) millä perusteella käytit kyseistä ohjaustapaa, 3) mitkä tekijät vaikuttivat ohjaustilanteen onnistumiseen/epäonnistumiseen, 4) mitä tekisit toisin ja miksi ja 5) miten kehittäisit itseäsi ohjaajana tämän tilanteen perusteella. Pituus max. 3000 merkkiä (välilyönteineen)

Ennakkotehtävä palautetaan hakukelpoisuusliitteiden palauttamisen yhteydessä 13.4.2018 klo 15.00 mennessä. 

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma, kasvatustieteen maisteri (2 v)

  • Ohjeet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimiseksi (KM-tutkinto)

Varhaiserityisopetus

Varhaiserityisopetuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (2v + 3 v)

  • Ohjeet/pohja ennakkotehtävän tekemiseen