Koulutuksen vaihtaminen tiedekunnan sisällä

Hakulomake, jolla voi hakea opinto-oikeuden siirtoa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan sisällä jostakin kasvatusalan koulutuksesta kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutukseen.
HENKILÖTIEDOT