20.11.2018

Valintakokeet

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan valintakokeet 2019
 • kasvatusalan kirjallinen koe: VAKAVA-valintakoe to 25.4.2019 klo 13-16
 • psykologian kirjallinen koe ti 7.5.2019 klo 9-13
 • 2. vaihe: soveltuvuuskokeet
  • erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma
  • varhaiserityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen valintakokeeseen