15.03.2018

Valintakokeet

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan valintakokeet 2018
 • kasvatusalan kirjallinen koe: VAKAVA-valintakoe to 26.4.2018 klo 13-16
 • psykologian kirjallinen koe ma 21.5.2018 klo 12-15
 • 2. vaihe: soveltuvuuskokeet
   • erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
   • luokanopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma 
   • psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
   • varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) kandidaatti- ja maisteriohjelma
   • varhaiserityisopetuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Yksilöllisten järjestelyjen hakeminen valintakokeeseen