26.03.2018

Psy­ko­lo­gian va­lin­ta­koe 2018

Hakeminen ja lisätietoa: Opintopolku.fi

Kirjallinen valintakoe järjestetään maanantaina 21.5.2018 klo 12–15

Valinnan ensimmäisenä vaiheena on valintakoe, johon hakijat osallistuvat ilman erillistä kutsua. Kirjallinen valintakoe on monivalintakoe, jossa ei saa käyttää taskulaskinta. Koe kestää kolme tuntia.

Valintakoe perustuu kirjallisuuteen, joka on julkaistu osoitteessa https://www.jyu.fi/psykologia/valintakoe ja teokseen:
Karjalainen Leila: Tilastotieteen perusteet. Ensimmäinen tai uudempi painos. Pii-Kirjat, Otavan Kirjapaino, Keuruu, 2010. ISBN 978-952-9776-33-7. 

Artikkelit on julkaistu tekijöiden ja kustantajan luvalla.