14.12.2018

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan henkilökunta

Koulutuspalvelut

  • Opintohallinto

 

Henkilöstö- ja talouspalveluiden henkilökunta

  • Tiedekunnan hallintopalvelut

 

Tiedekunnan tutkimushenkilökunta

  • Tutkijakoulutus

Kasvatustieteiden laitos

  • Aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede, varhaiskasvatustiede ja Koulutusjohtamisen Instituutti

Opettajankoulutuslaitos

  • Aineenopettajakoulutus, luokanopettajakoulutus ja ohjausalan koulutus

Psykologian laitos

 

 

Ohje henkilöstösivuille:

Henkilöstöluettelon oikeasta kulmasta löydät kohdan : Vaihda näkymä: Aakkosellinen | Galleria | Ryhmitelty

  • Galleria näkymässä listataan henkilöt ryhmittäin kuvan kanssa
  • Aakkosellisessa näkymässä listataan kaikki henkilökunnan jäsenet taulukossa yhteystietoineen aakkosjärjestyksessä
  • Painamalla oppiaine kohdasta, saat listauksen henkilöistä oppiaineen mukaan
  • Ryhmitelty näkymä listaa samalla tavalla kuin aakkosellinen näkymä, mutta henkilöt on ryhmitelty nimikkeen mukaan