Opiskelu

Opiskelu kasvatustieteen laitoksella Jyväskylän yliopistossa

Tervetuloa opiskelemaan
kasvatustiedettä ja aikuiskasvatustiedettä!

Oleellista on tutustua lisäksi Opiskelu-info-sivustoon, josta löydät päivitetyt opinto-ohjaustiedot ja ohjeita opiskeluun. 

Uuden opetussuunnitelman mukaan kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelman opiskelijoiden ei enää tarvitse suorittaa ns. laajaa sivuainetta. Jos aineopinnot on jossain oppiaineessa kuitenkin jo aloittanut, kannattaa opinnot tehdä loppuun ennen opinto-oikeuden loppumista.

Ohje ennen v. 2017 aloittaneille KAIKO:n opiskelijoille: Jos haluat siirtyä suorittamaan opintoja pääaineen  sijaan uudessa kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelmassa 2017-2020, sinun tulisi täyttää opiskeluoikeuden muutoshakemus. Tällöin siirryt suorittamaan tutkintoa uuden opetussuunnitelman mukaan, jolloin vapaasti valittavia opintoja on 92 op ja KK-tutkintoon riittää kaksi vähintään 25 op:n laajuista opintokokonaisuutta. Lomake: "Opiskeluoikeuden muutoshakemus, hakemus siirtyä suorittamaan tutkintoa tutkinto-ohjelmassa" (docx) https://opiskelu.jyu.fi/fi/ohjeet/lomakkeet

KASVATUSTIEDE TAI AIKUISKASVATUSTIEDE SIVUAINEENA

Perusopinnot

Aineopinnot
Valinnaisten opintojen portaali: "Aineopintojen aloittamisen edellytyksenä ovat kokonaan suoritetut kasvatustieteen/aikuiskasvatustieteen/varhaiskasvatustieteen perusopinnot tai kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot tai yliopisto-opettajan pedagogiset perusopinnot (25 op/15 ov)." 

Molemmat aineopinnot ovat vapaita sivuaineita, mutta voit valita niistä vain toisen. HUOM! Näillä aineopinnoilla ei saa opettajankelpoisuutta vaan niihin on erillinen haku.

Opintokokonaisuutta ei tarvitse enää ilmoittautua opiskelemaan 1.1.2018 alkaen.  Opinnot voi aloittaa, mikäli yllä mainitut perusopinnot ovat valmiina ja koottuna JY:n opiskelijarekisterissä. Pää- ja sivuaineopiskelijoiden opetusuunnitelmat poikkeavat jonkin verran toisistaan, katso tarkemmat ohjeet aineopintojen opintovaatimuksista.