23.06.2016

Haku keväällä 2019: Lastentarhanopettajakoulutukseen aiempien opintojen perusteella

opiskelijavalintabanneri

Erillisvalinta varhaiskasvatuksen koulutukseen

Varhaiskasvatuksen (lastentarhanopettaja) koulutus, kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v) (avoimen väylä)

Keväällä 2019 varhaiskasvatuksen koulutukseen valitaan 120 uutta opiskelijaa. Heistä 105 valitaan yhteishaussa ja 15 erillishaussa. Erillishaussa (avoimen väylä) valitaan opiskelijoita, joilla on aiemmin suoritettuja opintoja. Opinnot alkavat syyskuussa 2019. Erillisvalinnassa valittavien kandidaatin tutkinnon (lastentarhanopettaja) opinnot kestävät 1,5-2 vuotta (riippuen aiemmin suoritettujen opintojen määrästä). Opinnot ovat päätoimisia ja vaativat läsnäoloa Jyväskylässä koko opintojen ajan. Valittavat saavat opinto-oikeuden myös maisteriopintoihin (2v.).

Tutustu tarkemmin vuoden 2019 valintaperusteisiin (HUOM! PÄIVITETÄÄN lokakuussa 2018).

Hakukelpoisuus

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

  • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op  JA
  • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen* tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot* 35 op

    (aikuiskasvatustieteen perusopinnot / aineopinnot eivät ole soveltuvia)

Varhaiskasvatustieteen / kasvatustieteen aineopinnot 35 op eivät voi sisältyä aiempaan tutkintoon.

*Jos hakija on suorittanut kasvatustieteen aineopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot, tulee hänen tehdä opintojen aikana varhaiskasvatustieteen täydentäviä aineopintoja.

Suoritusten tulee olla tehtynä viimeistään X.4.2019 mennessä.  Hakukelpoisuuden osoittavista opintosuorituksista ja todistuksista tulee toimittaa liitteet X.4.2019 (klo 15.00) mennessä. Tiedot päivitetään marraskuussa 2018.

Esivalinta

Soveltuvuuskokeeseen kutsutaan enintään X hakukelpoisuusvaatimukset täyttävää hakijaa. Jos hakukelpoisia hakijoita on enemmän kuin X, esivalinta soveltuvuuskokeeseen kutsuttavien osalta toteutetaan seuraavasti:

1)     Etusijan saavat varhaiskasvatustieteen aineopinnot tehneet.
2)     Tämän jälkeen valinta tehdään pisteyttämällä opintoja seuraavasti:

 

sivuaineopintokokonaisuus, vähintään 25 op

Sivuaineeksi hyväksytään mikä tahansa yliopistollinen perus- tai aineopintokokonaisuus, joka ei sisälly aiempaan tutkintoon.

10 pistettä

tutkintoon soveltuvat kieli- ja viestintäopinnot:

 

  • äidinkielen puheviestintä

1 piste

  • äidinkielen kirjallinen viestintä

1 piste

  • ruotsin kielen suullinen taito

1 piste

  • ruotsin kielen kirjallinen taito

1 piste

  • vieraan kielen suullinen taito

1 piste

  • vieraan kielen kirjallinen taito

1 piste

Hakukelpoisuuteen vaadittavista opinnoista (perus- ja aineopinnot) ei saa pisteitä esivalinnassa.

Esivalinnan jälkeen soveltuvuuskokeeseen kutsutaan X hakijaa.

Lopullinen valinta perustuu soveltuvuuskokeesta saatuun kokonaispistemäärään.


Esivalinnan pistemäärällä ei ole vaikutusta lopulliseen valintaan.

Lisätietoja koulutussuunnittelija Anna Mari Kokkonen, annamari.kokkonen(at)jyu.fi, 040 805 3123