19.12.2017

Studia Generalia: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä

CHILDCARE-hankkeessa tarkastellaan lastenhoidon tukia ja varhaiskasvatus- ja esiopetuspalveluja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Studia Generalia –luentosarja esittelee CHILDCARE –hankkeen tuloksia ja niitä kysymyksiä, joita tulokset herättävät pienten lasten varhaiskasvatus– ja hoivapalveluita koskien. Luentosarja toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston ja THL:n kanssa.

 

CClogo.jpg

OHJELMA

To 18.1.2018 Kansainvälistä vai paikallista? Varhaiskasvatuksen politiikat /professori Kirsti Karila, tutkijatohtori Maiju Paananen

To 25.1.2018 Päivähoito vai kotihoito? /professori Katja Repo, projektitutkija Anna Siippainen

To 1.2.2018 Isä vai äiti? / tutkimusjohtaja Johanna Lammi-Taskula, yliopistonlehtori Johanna Terävä (ent. Mykkänen)

To 8.2.2018 Yksityinen vai julkinen varhaiskasvatus? /professori Maarit Alasuutari, yliopistonopettaja Ville Ruutiainen

To15.2.2018 Kysely vai haastattelu? /tutkijatohtori Eija Räikkönen, tutkijatohtori Anu Kuukka

Luennot pidetään torstaisin klo 14–16 Jyväskylän yliopiston Ruusupuisto –rakennuksen aulassa (Alvar Aallon katu 9). Luentosarja on maksuton ja avoin kaikille asiasta kiinnostuneille. Luennot on katsottavissa suorana verkosta.

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat hyödyntää luentosarjaa osana vapaasti valittavia maisteriopintoja. Kurssin KTKS155: Tasa-arvon kysymykset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja lastenhoidon tukien järjestelmässä (5 op) ilmoittautuminen on avoinna 01.12.2017-15.1.2018 Korpissa.  Ilmoittautuminen koskee vain opiskelijoita. Kurssin suorittavien opiskelijoiden on mahdollista katsoa luentojen tallenteet.