Julkaisut, Alasuutari Maarit

Karila, K., Eerola, P., Alasuutari, M., Kuukka, A., & Siippainen, A. (2017). Varhaiskasvatuksen järjestämisen puhekehykset kunnissa. Yhteiskuntapolitiikka, 82 (4), 392-403.

Alasuutari, M., & Raittila, R. (2017). Varhaiskasvatustutkimuksen kaksi vuosikymmentä : tieteenalat, kysymyksenasettelut ja metodit. Kasvatus ja aika, 11 (3), 51-59. Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=859 Open access

Zsuzsa, M., & Alasuutari, M. (2016). Binds of Professionalism: Attachment in Australian and Finnish Early Years Policy. In B. P. Eva, & M. Zsuzsa (Eds.), Interrupting the Psy-Disciplines in Education (pp. 33-57). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/978-1-137-51305-2_3 Open access

Leinonen, A., Seikkula, J., & Alasuutari, M. (2016). Can I tell just by myself? : Discussing a parental mental disorder with a child in a research interview. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 7 (1), 125-147. Retrieved from https://journals.uvic.ca/index.php/ijcyfs/article/view/15675 Open access

Alasuutari, M., Hautala, P., Karila, K., Lammi-Taskula, J., & Repo, K. (2016). Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset : tilannekuvaraportti 2015. Suomen Akatemia. Retrieved from http://www.aka.fi/globalassets/33stn/tilannekuvaraportit/equa-alasuuta...

Alasuutari, M. (2016, 8.2.2016). Tutkimussuunnitelmasta todeksi : CHILDCARE-hankkeen ensimmäiset kuukaudet. Strategisen tutkimuksen rahoitus. Blogi. Retrieved from http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/blogeja/maarit-... Open access

Alasuutari, M. (2016). Tytön ja pojan varhaiskasvatus. In M. Husso, & R. Heiskala (Eds.), Sukupuolikysymys (pp. 122-141). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Alasuutari, M., & Kelle, H. (2015). Documentation in Childhood. Children and Society, 29 (3), 169-173. doi:10.1111/chso.12119

Alasuutari, M. (2015). Documenting Napping: The Agentic Force of Documents and Human Action. Children and Society, 29 (3), 219-230. doi:10.1111/chso.12111 Open access

Alasuutari, M. (2015, 08.10.2015). Lapsuuden tutkimuksessa tulee ylittää rajat. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/alasuutari_m Open access

Alasuutari, M., Markström, A.-M., & Vallberg-Roth, A.-C. (2014). Assessment and Documentation in Early Childhood Education. Abingdon: Routledge.

Alasuutari, M., Karila, K., Alila, K., & Eskelinen, M. (2014). Vaikuta varhaiskasvatukseen. Lasten ja vanhempien kuuleminen osana varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, 14. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/... Open access

Alasuutari, M. (2014). Voicing the child? A case study in Finnish early childhood education. Childhood : A Journal of Global Child Research, 21 (2), 242-259. doi:10.1177/0907568213490205

Alasuutari, M. (2013). Parent constructions of problem location and clienthood in child welfare services. In J. F. Gubrium, & M. Järvinen (Eds.), Turning Troubles into Problems. Clientization in Human Services (pp. 34-49). Routledge.

Karila, K., & Alasuutari, M. (2012). Drawing Partnership on Paper: How do the Forms for Individual Educational Plans Frame Parent-Teacher Relationship?. International Journal about Parents in Education, 6 (1), 15-27. Retrieved from http://www.ernape.net/ejournal/index.php/IJPE/article/view/186/124 Open access

Alasuutari, P., & Alasuutari, M. (2012). The Domestication of Early Childhood Education Plans in Finland. Global Social Policy, 12 (2), 129-148. doi:10.1177/1468018112443684

Alasuutari, M. (2012). “Jos joku lyö mua, sitten alan itkeä”. Lapsen puhe päiväkodin työntekijän ja vanhemman keskustelun kohteena. In Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot vuosikirja 2012 (pp. 103-115). Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. Retrieved from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/103052/elinolot%20vuosik...

Alasuutari, M., & Järvi, A. (2012). “My dad got depression, or something”: How do children talk about parental mental disorder?. Qualitative Research in Psychology, 9 (2), 134-150. doi:10.1080/14780880903414250

Aalto, E., Alasuutari, M., Heino, T., Lamponen, T., & Rutanen, N. (Eds.). (2011). Lapset ja aikuiset päiväkodissa: Erontekoja bourdieulaisella kentällä. Helsinki, Finland: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos . Suojeltu lapsuus? : Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011, 51. Retrieved from http://lib.thl.fi:2345/lib4/src?PBFORMTYPE=01002&TITLEID=54108&SQS=1:F... Open access

Alasuutari, M., & Alasuutari, P. (2011). Sinun lapsesi ei ole sinun. Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien taustat, tavoitteet ja käytäntö. In M. Satka, L. Alanen, T. Harrikari, & E. Pekkarinen (Eds.), Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta (pp. 29-59). Tampere, Finland: Vastapaino.

Aalto, E., Alasuutari, M., Heino, T., Lamponen, T., & Rutanen, N. (Eds.). (2011). Suojeltu lapsuus? : Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011. Helsinki, Finland: THL. Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 51/2011. Retrieved from http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/f951bd08-5834-4fc2-a938-c13f2829ac86 Open access

Alasuutari, M., & Markström, A.-M. (2011). The Making of the Ordinary Child in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research, 55 (5), 517-535. doi:10.1080/00313831.2011.555919

Alasuutari, M., & Karila, K. (2010). Framing the Picture of the Child. Children & Society, 24 (2), 100-111.

Alasuutari, P., & Alasuutari, M. (2010). Mökkihulluus. Vapaa-ajan asumisen taika ja taito. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Alasuutari, M. (2010, 5.9.). Ovatko vanhemmat ulkopuolisia?. Kaleva. Retrieved from http://www.kaleva.fi/uutiset/ovatko-vanhemmat-ulkopuolisia/868917

Alasuutari, M. (2010). Striving at Partnership: Parent-Practitioner Relationships in Finnish Early Educators’ Talk. European Early Childhood Education Research Journal, 18 (2), 148-161.

Alasuutari, M. (2010). Suunniteltu lapsuus. Keskustelut lapsen varhaiskasvatuksesta päivähoidossa. Tampere, Finland: Vastapaino.

Alasuutari, M. (2009). Lapsuuden instituutiot lapsuuden rakentajina. In L. Alanen, & K. Karila (Eds.), Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta (pp. 54-69). Tampere, Finland: Vastapaino.

Alasuutari, M., & Karila, K. (2009). Lapsuuden ja lapsen tulkinnat lapsikohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. In L. Alanen, & K. Karila (Eds.), Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta (pp. 70-88). Tampere, Finland: Vastapaino.

Alasuutari, M., & Alasuutari, P. (2009). Narration and Ritual Formation of Diasporic Identity: The Case of Second Generation Karelian Migrants. Identities: Global Studies in Culture and Power, 16 (3), 321-341.

Solantaus, T., Toikka, S., Alasuutari, M., Beardslee, W. R., & Paavonen, E. J. (2009). Safety, Feasibility and Family Experiences of Preventive Interventions for Children and Families with Parental Depression. International Journal of Mental Health Promotion, 11 (4), 15-24.

Alasuutari, M. (2009). What is so funny about children? Laughter in parent practitioner interaction. International Journal of Early Years Education, 17 (2), 105-118.

Nummenmaa, A. R., & Alasuutari, M. (2008). Metaforat kulttuuristen merkitysten kantajana. In A.-R. Lahikainen, R.-L. Punamäki, & T. Tamminen (Eds.), Kulttuuri lapsen kasvattajana (pp. 19-34). Helsinki, Finland: WSOY.