Julkaisut, Alasuutari Maarit

Alasuutari, M., & Raittila, R. (2017). Varhaiskasvatustutkimuksen kaksi vuosikymmentä : tieteenalat, kysymyksenasettelut ja metodit. Kasvatus ja aika, 11 (3), 51-59. Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=859 Open access

Karila, K., Eerola, P., Alasuutari, M., Kuukka, A., & Siippainen, A. (2017). Varhaiskasvatuksen järjestämisen puhekehykset kunnissa. Yhteiskuntapolitiikka, 82 (4), 392-403. Retrieved from http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102450267

Alasuutari, M. (2016, 8.2.2016). Tutkimussuunnitelmasta todeksi : CHILDCARE-hankkeen ensimmäiset kuukaudet. Strategisen tutkimuksen rahoitus. Blogi. Retrieved from http://www.aka.fi/fi/strategisen-tutkimuksen-rahoitus2/blogeja/maarit-... Open access

Alasuutari, M. (2016). Tytön ja pojan varhaiskasvatus. In M. Husso, & R. Heiskala (Eds.), Sukupuolikysymys (pp. 122-141). Helsinki, Finland: Gaudeamus.

Alasuutari, M., Hautala, P., Karila, K., Lammi-Taskula, J., & Repo, K. (2016). Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset : tilannekuvaraportti 2015. Suomen Akatemia. Retrieved from http://www.aka.fi/globalassets/33stn/tilannekuvaraportit/equa-alasuuta...

Leinonen, A., Seikkula, J., & Alasuutari, M. (2016). Can I tell just by myself? : Discussing a parental mental disorder with a child in a research interview. International Journal of Child, Youth and Family Studies, 7 (1), 125-147. Retrieved from https://journals.uvic.ca/index.php/ijcyfs/article/view/15675 Open access

Zsuzsa, M., & Alasuutari, M. (2016). Binds of Professionalism: Attachment in Australian and Finnish Early Years Policy. In B. P. Eva, & M. Zsuzsa (Eds.), Interrupting the Psy-Disciplines in Education (pp. 33-57). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/978-1-137-51305-2_3 Open access

Alasuutari, M. (2015, 08.10.2015). Lapsuuden tutkimuksessa tulee ylittää rajat. Tiedeblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/alasuutari_m Open access

Alasuutari, M. (2015). Documenting Napping: The Agentic Force of Documents and Human Action. Children and Society, 29 (3), 219-230. doi:10.1111/chso.12111 Open access

Alasuutari, M., & Kelle, H. (2015). Documentation in Childhood. Children and Society, 29 (3), 169-173. doi:10.1111/chso.12119

Alasuutari, M. (2014). Voicing the child? A case study in Finnish early childhood education. Childhood : A Journal of Global Child Research, 21 (2), 242-259. doi:10.1177/0907568213490205

Alasuutari, M., Karila, K., Alila, K., & Eskelinen, M. (2014). Vaikuta varhaiskasvatukseen. Lasten ja vanhempien kuuleminen osana varhaiskasvatuksen lainsäädäntöprosessia. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä, 14. Retrieved from http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/... Open access

Alasuutari, M., Markström, A.-M., & Vallberg-Roth, A.-C. (2014). Assessment and Documentation in Early Childhood Education. Abingdon: Routledge.

Alasuutari, M. (2013). Parent constructions of problem location and clienthood in child welfare services. In J. F. Gubrium, & M. Järvinen (Eds.), Turning Troubles into Problems. Clientization in Human Services (pp. 34-49). Routledge.

Alasuutari, M. (2012). “Jos joku lyö mua, sitten alan itkeä”. Lapsen puhe päiväkodin työntekijän ja vanhemman keskustelun kohteena. In Lapset ja nuoret instituutioiden kehyksissä. Nuorten elinolot vuosikirja 2012 (pp. 103-115). Helsinki, Finland: Nuorisotutkimusverkosto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta. Retrieved from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/103052/elinolot%20vuosik...

Alasuutari, M., & Järvi, A. (2012). “My dad got depression, or something”: How do children talk about parental mental disorder?. Qualitative Research in Psychology, 9 (2), 134-150. doi:10.1080/14780880903414250

Alasuutari, P., & Alasuutari, M. (2012). The Domestication of Early Childhood Education Plans in Finland. Global Social Policy, 12 (2), 129-148. doi:10.1177/1468018112443684

Karila, K., & Alasuutari, M. (2012). Drawing Partnership on Paper: How do the Forms for Individual Educational Plans Frame Parent-Teacher Relationship?. International Journal about Parents in Education, 6 (1), 15-27. Retrieved from http://www.ernape.net/ejournal/index.php/IJPE/article/view/186/124 Open access

Alasuutari, M., & Alasuutari, P. (2011). Sinun lapsesi ei ole sinun. Yksilöllisten varhaiskasvatussuunnitelmien taustat, tavoitteet ja käytäntö. In M. Satka, L. Alanen, T. Harrikari, & E. Pekkarinen (Eds.), Lapset, nuoret ja muuttuva hallinta (pp. 29-59). Tampere, Finland: Vastapaino.

Alasuutari, M., & Markström, A.-M. (2011). The Making of the Ordinary Child in Preschool. Scandinavian Journal of Educational Research, 55 (5), 517-535. doi:10.1080/00313831.2011.555919

Aalto, E., Alasuutari, M., Heino, T., Lamponen, T., & Rutanen, N. (Eds.). (2011). Suojeltu lapsuus? : Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011. Helsinki, Finland: THL. Raportti / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 51/2011. Retrieved from http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/f951bd08-5834-4fc2-a938-c13f2829ac86 Open access

Aalto, E., Alasuutari, M., Heino, T., Lamponen, T., & Rutanen, N. (Eds.). (2011). Lapset ja aikuiset päiväkodissa: Erontekoja bourdieulaisella kentällä. Helsinki, Finland: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos . Suojeltu lapsuus? : Raportti Lapsuudentutkimuksen päiviltä 2011, 51. Retrieved from http://lib.thl.fi:2345/lib4/src?PBFORMTYPE=01002&TITLEID=54108&SQS=1:F... Open access

Alasuutari, M. (2010). Striving at Partnership: Parent-Practitioner Relationships in Finnish Early Educators’ Talk. European Early Childhood Education Research Journal, 18 (2), 148-161.

Alasuutari, M. (2010). Suunniteltu lapsuus. Keskustelut lapsen varhaiskasvatuksesta päivähoidossa. Tampere, Finland: Vastapaino.

Alasuutari, M. (2010, 5.9.). Ovatko vanhemmat ulkopuolisia?. Kaleva. Retrieved from http://www.kaleva.fi/uutiset/ovatko-vanhemmat-ulkopuolisia/868917

Alasuutari, M., & Karila, K. (2010). Framing the Picture of the Child. Children & Society, 24 (2), 100-111.

Alasuutari, P., & Alasuutari, M. (2010). Mökkihulluus. Vapaa-ajan asumisen taika ja taito. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Alasuutari, M. (2009). What is so funny about children? Laughter in parent practitioner interaction. International Journal of Early Years Education, 17 (2), 105-118.

Alasuutari, M. (2009). Lapsuuden instituutiot lapsuuden rakentajina. In L. Alanen, & K. Karila (Eds.), Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta (pp. 54-69). Tampere, Finland: Vastapaino.

Alasuutari, M., & Alasuutari, P. (2009). Narration and Ritual Formation of Diasporic Identity: The Case of Second Generation Karelian Migrants. Identities: Global Studies in Culture and Power, 16 (3), 321-341.

Alasuutari, M., & Karila, K. (2009). Lapsuuden ja lapsen tulkinnat lapsikohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. In L. Alanen, & K. Karila (Eds.), Lapsuus, lapsuuden instituutiot ja lasten toiminta (pp. 70-88). Tampere, Finland: Vastapaino.

Solantaus, T., Toikka, S., Alasuutari, M., Beardslee, W. R., & Paavonen, E. J. (2009). Safety, Feasibility and Family Experiences of Preventive Interventions for Children and Families with Parental Depression. International Journal of Mental Health Promotion, 11 (4), 15-24.

Nummenmaa, A. R., & Alasuutari, M. (2008). Metaforat kulttuuristen merkitysten kantajana. In A.-R. Lahikainen, R.-L. Punamäki, & T. Tamminen (Eds.), Kulttuuri lapsen kasvattajana (pp. 19-34). Helsinki, Finland: WSOY.