13.03.2019

Aro Mikko, Professori / Professor

Erityispedagogiikka / Special Education
Aro Mikko, Professori / Professor
Sähköposti:
mikko.t.aro@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408053632
Huone:
RUU A236

PsT / PhD

Opetus / Teaching

 • Erityispedagogiikan perus- ja syventävät opinnot / Basic and advanced studies of Special Education
 • Pro gradu -tutkielmien ohjaus / Supervision of Master's theses
 • Jatko-opintojen ohjaus / Supervision of doctoral studies

Tutkimusalat / Research areas

 • Luku- ja laskutaidon kehitys / Development of literacy and numeracy
 • Oppimisvaikeudet / Learning disabilities
 • Interventiot erityisopetuksessa / Interventions within Special Education
 • Varhainen minäpystyvyys / Early self-efficacy
 • Kirjoitusjärjestelmän yhteys lukutaidon oppimiseen / The effect of orthography in literacy acquisition

Tutkimushankkeet / Research projects

 1. Lasten lukemisen ja laskemisen sujuvuusongelmat / Fluency problems in reading and arithmetic (Suomen Akatemia / Academy of Finland 277340; 2014-2018)
 2. Minäpystyvyys ja oppimisvaikeusinterventiot / Self efficacy and learning disability interventions (Suomen Akatemia / Academy of Finland 264344; 2013-2015)
 3. eSeek! Internet ja oppimisvaikeudet / eSeek! Internet and learning disabilities (kollaboraattorina / as a collaborator)
 4. Lukemissujuvuuden kehitys eri kielissä / Development of reading fluency across languages

Julkaisut / Publications

ResearchGate-kotisivu / ResearchGate homepage  

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-0545-0591