15.01.2019

Hökkä Päivi, Yliopistotutkija

Kasvatustiede
Hökkä Päivi, Yliopistotutkija
Sähköposti:
paivi.hokka@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408053640
Huone:
RUU D422.4

KT, Dosentti

Opetus

 • Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen sisältöopinnot (esim. ammatillinen identiteetti, toimijuus, työssä oppiminen)
 • Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät

Tutkimusalat

 • Ammatillinen identiteetti
 • Ammatillinen toimijuus
 • Opettajankoulutus
 • Johtajuus
 • Työssä oppiminen

Tutkimushankkeet

 1. ALW-21 - Toimijuutta edistävään työssä oppimiseen - prosessit, kriittiset edellytykset ja tulokset (TSR 114081, SA TULOS-ohjelma)
 2. PROAGENT - Ammatillisen toimijuuden vahvistaminen opetus- ja
  terveydenhuoltoalan työssä (SA 139538)
 3. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä (TSR 112125)
 4. Opettajankouluttajat ristiriitaisten vaateiden keskellä: yksilön ja organisaation välisiä jännitteitä
 5. TUNTO – Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa (TSR 117357) 

Julkaisut