05.12.2018

Terävä (ent. Mykkänen) Johanna, Yliopistonlehtori

Varhaiskasvatustiede
Terävä (ent. Mykkänen) Johanna, Yliopistonlehtori
Puhelinnumero:
+358408054802
Huone:
RUU C340.4

KT

Opetus

 • Varhaiskasvatustieteen perus-, aine- ja syventävän tason opinnot
 • Tutkielmaseminaarit (kandidaatin ja maisterin tutkinto)
 • Kvalitatiiviset menetelmät (erit. narratiivisuus)

Tutkimusalat

 • Perhearki ja tunteet (isyys, äitiys, lapsuus)
 • Isyys perheessä ja työelämässä
 • Lasten isyyskäsitykset ja -kokemukset

Tutkimushankkeet

 1. Kriisit isien elämässä (yhteistyö Tampereen yliopiston ja Ensi- ja turvakotien liiton kanssa) https://research.uta.fi/perla/kriisit-isien-elamassa/
 2. Vanhemmuus eron jälkeen (yhteistyö Ensi- ja turvakotien liiton kanssa)
 3.  CHILDCARE-hanke - Tasa-arvon kysymykset lasten päivähoidon, esiopetuksen ja hoidon tukien järjestelmässä. https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/kotisivut/childcare
 4.  Isät lasten kertomana ja kuvaamana (”Minulle tärkeä mies”-hanke)
 5.  Masennus perheessä isän kokemana (MASI-hanke, yhteistyö Miessakkien kanssa)
 6. Arki perheessä
 7.  Perheet 24/7. https://www.jyu.fi/edupsy/fi/tutkimus/tutkimushankkeet/sama2

Julkaisut