12.11.2018

Paloniemi Susanna, Yliopistonlehtori

Kasvatustiede
Paloniemi Susanna, Yliopistonlehtori
Puhelinnumero:
+358408053646
Huone:
RUU D422.2

KT

Opetus

 • Aikuiskasvatustieteen sisällöt (perus-, aine- ja syventävät opinnot)
 • Laadulliset tutkimusmenetelmät
 • Määrälliset tutkimusmenetelmät
 • Jatko-opiskelijoiden ohjaus
 • Kandidaatintutkielmaseminaari
 • Pro gradu-tutkielmien ohjaus

Tutkimusalat

 • Työssä oppiminen, ammatillinen identiteetti ja toimijuus
 • Työelämän kehittämistutkimus
 • Oppiminen ja toimijuus aikuisen elämänkulussa

Tutkimushankkeet

 1. Toimijuutta edistävään työssä oppimiseen (ALW-21) - Prosessit, kriittiset edellytykset ja tulokset (TULOS-ohjelma)
 2. Ammatillisen toimijuuden vahvistaminen opetus- ja terveydenhuoltoalan työssä (PROAGENT; SA)
 3. Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen muuttuvassa työssä (ProLeWo; TSR)
 4. Ryhmätoiminnan ja moniammatillisen yhteistyön kehittäminen sairaalan päivystysalueella (RYMY; TSR)
 5. JELMO – Johtaminen ja esimiestyö luovan ammatillisen toimijuuden mahdollistajina ohjelmistokehittämisen organisaatioissa

Julkaisut