23.08.2017

Hyvis-toiminta kasvatustieteiden laitoksella

Hyvis tunnut

Hyvis on keskustelukumppani, jonka juttusille voit tulla esimerkiksi silloin, kun opinnoissa tai yksityiselämässä tulee vastaan asioita, joista et voi tai et halua puhua luennoitsijalle tai opintoneuvojalle, mutta jotka kuitenkin tavalla tai toisella vaikuttavat opiskeluun. Hyvikset neuvovat esimerkiksi ajan- ja arjenhallinnassa, ihmissuhdeasioissa, itsetuntoasioissa ja jännittämisongelmissa. Hyvikset auttavat myös erilaisissa opiskelun ongelmatilanteissa.

Hyvis-toiminnan tarkoituksena on edistää sekä tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista opiskelijan ongelmia, vaan esittää vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija voi siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan.

Hyviksen toimintaa ohjaavat opiskelijoiden tarpeet ja keskustelut hyviksen kanssa ovat aina luottamuksellisia. Askarruttavat asiat tai murheet voivat olla pieniä tai isoja – ota tarvittaessa yhteyttä rohkeasti sen sijaan, että miettisit asioita itseksesi. Vaikka kaikkiin kysymyksiin ei löydy välttämättä suoria vastauksia niin etsitään niihin ratkaisut yhdessä tai pohditaan mistä apua voisi löytää. Yhdessä sovitaan, miten edetään.

Kasvatustieteiden laitoksen hyviksinä toimivat Elina Lehtinen, Erja Kautto-Knape, Marjatta Pakkanen, Panu Forsman ja Ville Ruutiainen. Meidät  tavoittaa parhaiten sähköpostilla (hyvis-kasla(at)jyu.fi). Sähköposteihin vastaillaan  arkipäivisin mahdollisimman pian. Hyvikset pitävät majaa Ruusupuistossa.

Voit ottaa yhteyttä hyviksiin yhteissähköpostilla tai henkilökohtaisesti: