Tutkimusmenetelmäopinnot

Kasvatustieteiden laitoksella ja opettajankoulutuslaitoksella on yhteiset tutkimusmenetelmäopinnot aine- ja syventävissä opinnoissa. 

Katso tarkemmat aikataulut ja ohjeet opintojen tason mukaan:
Näyttökoe

Tietoa aineopintotasoisten menetelmäopintojen näyttökoemahdollisuudesta