Tutkimusmenetelmäopinnot

Kasvatustieteiden laitoksella ja opettajankoulutuslaitoksella on yhteiset tutkimusmenetelmäopinnot aine- ja syventävissä opinnoissa. 

Katso tarkemmat aikataulut ja ohjeet opintojen tason mukaan:

Näyttökoe

Aineopintotasoiset menetelmäopinnot on mahdollista suorittaa näyttökokeena (ks. vaadittavat edeltävät opinnot ja suoritustavat).