Tutkimus

Teemme monitieteistä, kansallisesti ja kansainvälisesti verkottunutta tutkimusta, joka kattaa laajasti kasvatuksen, koulutuksen, oppimisen ja opettamisen yksilöllisiä, yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä. Tutkimuksessamme tarkastelemme koulutusta koko ihmisen elämänkulussa ja eri koulutusmuodoissa. Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu on meille tärkeää, samoin kuin orientoituminen tulevaisuuden koulutukseen ja kasvatukseen.

 

Lisätietoa tutkimusalueista ja -hankkeista tiedekunnan sivuilla