Palapeli

Koulutusjohtaminen - uutta Suomessa

Koulutusjohtaminen

Ajankohtaista   

Koulutusjohtaminen on Suomessa uusi ala, joka kattaa kaikki koulutusasteet esiopetuksesta ylemmän asteen koulutukseen.

Koulutusjohtaminen koskee perinteisesti koulutuksen organisatorista ja pedagogista johtamista. Laajemman näkemyksen mukaan kyse on myös johtajuudesta, ei vain johtamisesta. Johtajuudella tarkoitetaan organisaation sisäistä ja muuttuvaa tilaa, joka on tutkimuksemme yksi painopiste.

Koulutusjohtamisen tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus kulkevat laitoksellamme käsi kädessä. Koulutusjohtamisen ala on organisoitu Kasvatustieteiden laitoksen Koulutusjohtamisen instituuttiin.

Kuvat: Sami Haapoja/Jukka Matilainen