03.05.2018

Jatko-opinnot

Useissa kansainvälisissä tutkimuksissa on kartoitettu johtajuuden ja rehtorin merkitystä koulutusorganisaation kehittämisessä. Tulokset kertovat selkeästi, että vahvalla ja osaavalla johtajuudella saadaan aikaan merkittäviä positiivisia muutoksia muun muassa oppimistuloksissa, koulun työrauhassa ja työviihtyvyydessä. Johtajuudella on myös ratkaiseva rooli organisaatioiden muutosprosesseissa.

Koulutusjohtamisen instituutissa ensimmäinen jatko-opintoryhmä käynnistyi vuonna 2002.  Tohtoriksi väitelleiden tiedot löytyvät täältä. Jatko-opiskelijoina toimivilla rehtoreilla on keskeinen rooli instituutissa, sillä useat heistä toimivat perusopintojen tutoreina sekä kouluttajina. Lue lisää Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan järjestämästä tohtorikoulutuksesta.

Syksyllä 2014 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan saatiin uusi koulutusjohtamisen professuuri, joka on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Professori vastaa koulutusjohtamiseen liittyvästä tutkimuksesta ja koulutuksesta sekä niiden kehittämisestä. Hänen tehtävänään on edistää verkostoitumista alan muuhun koulukseen ja tutkimukseen. Näin ollen instituutilla on aiempaa paremmat lähtökohdat tutkimiseen ja tutkimustoiminnan kehittämiseen sekä jatko-opintojen ohjaamiseen.