Kansainvälisyys

Kansainvälistyminen keskeinen strategia

Instituutin strategisessa suunnitelmassa on toiminnan tavoitteiksi asetettu kehittyminen Suomen merkittävimmäksi akateemiseksi oppilaitosjohdon kouluttajaksi sekä osallistuminen tiiviisti kansainväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on, että instituutti tulee olemaan oppilaitosjohtamisen koulutuksen laatuyksikkö ja on vahvasti kehittymässä kohti alan tutkimuksen huippuyksikköä. Tässä kehityksessä tulee kansainvälistymisellä olemaan merkittävä rooli.

Kansainvälistymisen strategiset tavoitteet ovat:

1. Instituutin laadun kehittäminen
2. Arvostetun kansainvälisen maisteri- ja tohtoriohjelman kehittäminen
3. Jyväskylän yliopiston merkityksen lisääminen koulutusjohtamisen kouluttajana ja tutkijana
4. Instituutin opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittäminen
5. Jyväskylän yliopiston ja instituutin tunnetuksi tekeminen myös kansainvälisesti

Konferenssit

Instituutti osallistuu aktiivisesti koulutusjohtamisen konferensseihin ympäri maailmaa.Tutuiksi ovat tulleet mm. koulutusalan  tiedejärjestöjen kotimaiset Kasvatustieteen päivät, pohjoismainen NERA, euroopan tason ECER, sekä pohjois-amerikkalaiset AERA ja UCEA.

Omana konferenssina on kotimaisen Kesäseminaarin lisäksi vuodesta 2005 lähtien toteutettu kansainvälistä ISER – symposiumia. International Symposium on Educational Reform järjestetään yhteistyössä Kentuckyn, Pretorian, Shanghain East China Normal ja Uumajan yliopiston  kanssa siten, että järjestämisvastuu ja konferenssin sijaintipaikka vaihtuvat vuosittain. Symposium on tarkoitettu kaikille koulutusjohtamisen tehtävissä työskenteleville, toimialan tutkijoille, sekä muille koulutusjohtamisesta kiinnostuneille koulutusalan toimijoille.

Muu kansainvälinen toiminta