Aineopinnot

Lähde mukaan aineopintoihin!

Koulutusjohtamisen aineopinnot 35 op

Koulutusjohtamisen aineopinnoissa on tavoitteena syventää ymmärrystä koulutusjohtajuudesta perehtymällä alan teorioihin, tutkimuksiin ja kirjallisuuteen. Opinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo työkokemusta koulutusjohtajan, rehtorin, opetus-/sivistysjohtajan, opetushallinnon tai opettajan tehtävistä. Hakijalla tulee olla suoritettuna opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998, 2 §:n tarkoittamat vähintään 25 opintopisteen laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai vastaavat opinnot.

Opintokokonaisuudessa

 • syvennät osaamistasi perusopintojen tai vastaavien opintojen jälkeen
 • perehdyt alan teorioihin, tutkimuksiin ja kirjallisuuteen
 • kehität omaa henkilökohtaista johtajuuttasi ja työyhteisöäsi
 • syvennät omaa johtajuusfilosofiaasi
 • suunnittelet koulutusjohtamisen jatko-opintoja
 • opiskelet monimuotoisesti kaksi vuotta työn ohella

Opetussuunnitelma

Lähiopetusjaksot: 

 • 13.-14.4.2018
 • 18.-19.5.2018
 • 12.-13.6.2018
 • 14.-15.9.2018
 • 16.-17.11.2018
 • 18.-19.1.2019
 • 12.-13.4.2019
 • 12.-13.6.2019
 • 13.-14.9.2019
 • 15.-16.11.2019
 • 17.-18.1.2020
 • 20.-21.3.2020

Haku aineopintoihin päättynyt 12.3.2018

Hinta: 4 400 € (sis. alv 24 %), maksu voidaan suorittaa useassa erässä maksusuunnitelman mukaisesti. 

Lisätietoja:

Anu Sopanen, koulutuspäällikkö
anu.m.sopanen(at)jyu.fi  
puh. 050 361 0984