16.05.2019

Kehittäminen varhaiskasvatuksessa (10 op) - koulutus varhaiskasvatuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville

Ilmoittautuminen käynnissä!

Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteet ovat muuttuneet viimeisten parin vuosikymmenen aikana: suurin osa johtajista ei enää johda yhtä varhaiskasvatuksen sektoria tai yksikköä, sillä tehtäväalueet ovat laajentuneet. Muutokset ovat lisänneet muun muassa johdettavan henkilöstön määrää. Johtajina varhaiskasvatuksen esimiesten tulee tänä päivänä hallita ja johtaa kokonaisuutta, joka koostuu varhaiskasvatustyön johtamisen ohella palveluorganisaation ja työyhteisön tai -yhteisöjen osaamisen johtamisesta. Johtajat toimivat myös entistä enemmän alansa asiantuntijoina erilaissa verkostoissa.

Myönteinen muutos on varhaiskasvatuksen esimiestehtävien ja varhaiskasvatuksen johtajuuden merkityksen korostaminen. Varhaiskasvatuksen esimiesten tehtävien moninaistuminen ja johtajuuden merkityksen korostuminen tuovat mukanaan tarpeen johtamiskoulutukseen.

Tule mukaan kehittämään sekä itseäsi, tiimiäsi että organisaatiotasi!

Kehittäminen varhaiskasvatuksessa -koulutuksessa syvennetään kehittämistietoa ja -osaamista pureutumalla organisaatioiden ja niiden tiimien ja yksilöiden kehittämiseen johtajuuden keinoin. Koulutuksessa tarkastellaan kehittämistyötä erityisesti pedagogisen kehittämisen, muutoksessa johtamisen, strategisen johtamisen sekä toimijuuden teemojen kautta.

Koulutus sisältää neljä lähijaksoa, jotka koostuvat asiantuntijaluennoista ja tutor-ryhmätoiminnasta. Lisäksi koulutukseen kuuluu lähijaksoihin liittyviä ennakkotehtäviä, kirjallisuuteen perehtymistä (essee), verkko-opiskelua (Moodle) ja vertaismentorointia. Koulutuksessa suoritetaan laajamittainen kehittämistehtävä, jonka osallistujat toteuttavat omassa organisaatiossaan. Kehittämistehtävää työstetään tutorryhmissä myös vertaismentorointia hyödyntäen koko koulutuksen ajan.

Kohderyhmä: Päiväkodin ja kunnan tasolla kehittämis- ja johtotehtävissä toimivat (varhaiskasvatuksen johtajat, apulaisjohtajat, pedagogiset johtajat, vastuulastentarhanopettajat). Kohderyhmänä ovat etenkin varhaiskasvatuksen kentällä toimivat kehittämisryhmät/tiimit. Koulutukseen toivotaan osallistuvan vähintään 2 hlöä per yksikkö, jotta koulutuksen tulokset saataisiin jalkautettua käytäntöön mahdollisimman hyvin.

Laajuus: 10 opintopistettä. Koulutukseen sisältyy neljä kahden päivän ja yksi kolmen päivän mittainen lähijakso.

Osallistujamäärä: 30 hlöä

Aikataulu:
Kevät-syksy 2019

1. Lähijakso: Toimintaympäristön muutos ja strateginen pedagoginen kehittäminen
pe-la 15.-16.2.

2. Lähijakso: Syväoppimisen vertaisauditointi ja projektinhallinta
pe-la 5.-6.4.

3. Lähijakso: Sitouttaminen, muutos ja etiikka
pe-la 6.-7.9.

4. Lähijakso: Toimijuus ja työympäristön kehittäminen
to-la 14.-16.11.

Paikka: Jyväskylän yliopiston kampus

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus ja osallistujille maksuton.

Koulutukseen ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätiedot:
koulutussuunnittelija
Jenni Havela-Jokinen
jenni.havela-jokinen(at)jyu.fi
p. 040 024 7410

vastuukouluttaja
Leena Halttunen
leena.halttunen(at)jyu.fi
p. 050 441 3677

oph_rahoittaa_rgb.png