Johdetaan yhdessä! Koulutusjohtamisen yliopistollinen koulutuskokonaisuus 15 op

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja sivistyskuntien johtotehtävissä toimiville monimuotoinen, ajankohtainen ja tulevaan suuntautuva johtajuuskoulutus.

OPH_rahoittaa_rgb.png

Koulutusjohtamisen 15 opintopisteen yliopistollisen koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että kasvatus- ja koulutusalojen johtotehtävissä toimivilla henkilöillä on mahdollisuus kehittää ja parantaa osaamistaan johtamisen eri osa-alueilla ja prosesseissa. Tavoitteena on, että toimipaikat prosesseineen ovat entistä paremmin johdettuja ja että niistä tulee osaavalla johtamisella oppivia ja kehittyviä yhteisöjä. Koulutuksella tavoitellaan rehtorin kelpoisuuskoulutuksen ylittävää tasoa.

Koulutuksen ajankohta: syyskuu 2018 - marraskuu 2019

Koulutuksen toteutus: Monimuoto-opinnot, 8 lähipäivää, kasvatus- ja koulutusmuotojen yhteisiä sekä erillisiä ryhmätyöpäiviä, ennakko- ja oppimistehtävät sekä verkkoluennot. Lähipäivät pidetään Jyväskylässä. Osaamisen jakamista verkossa, kasvokkain ja pienryhmissä. 

Lähijaksojen aikataulu: 

Aloitus 21.9.2018, verkko-opetus
1. Lähijakso 3.-4.10.2018
2. Lähijakso 1.-2.11.2018
3. Lähijakso 11.-12.2.2019
4. Lähijakso 10.-11.4.2019
5. Lähijakso (17.-18.6.2019) verkko-opinnot
6. Lähijakso 11.-12.9.2019
7. Lähijakso 7.-8.11.2019

 Koulutusosiot:

Koulutusosiot.png

Koulutusta toteuttamassa moniammatillinen yhteistyöverkosto: Jyväskylän yliopisto, Koulutusjohtamisen instituutti, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ,  Opetus- ja sivistystoimen Asiantuntijat,  Otavan Opisto, Suomen Nuoriso-opisto, Pro Practica Oy,  Suomen Rehtorit ry SURE,  Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Valteri-koulut

Koulutuksen kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Opiskelijat: Koulutus on  suunnattu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa,  taiteen perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevän henkilöstön johtamisosaamisen kehittämiseen. Koulutuksessa on 80 opiskelijapaikkaa, jotka jakautuvat kiintiöittäin viiden kasvatus-ja koulutusmuotoryhmän välille seuraavasti: varhaiskasvatus, perusopetus, toinen aste, vapaa sivistystyö ja toimialajohtajat niin että jokaiseen ryhmään otetaan 16 opiskelijaa.  Kiintiöiden paikkamäärä voi muuttua, jos jokin ryhmä jää täyttymättä. Opiskelijat hyväksytään ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Ilmoittautuminen on päättynyt. 

 

Yhteystiedot

Hanna-Kaisa Pekkarinen
yliopistonopettaja
hanna-kaisa.hk.pekkarinen@jyu.fi
p. 040 193 2600

Sanna Koivisto
koulutussuunnittelija
sanna.k.koivisto@jyu.fi.
p. 040 682 4185