03.04.2019

Monikulttuurisen oppimisyhteisön johtaminen

Monikulttuurisen oppimisyhteisön johtaminen - Koulutus monikulttuurisia oppimisyhteisöjä johtaville kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille (6 op)

Globalisaation ja kiihtyneen liikkuvuuden myötä monikulttuurisuus on enenevässä määrin tullut osaksi suomalaista koulukulttuuria sekä erilaisten oppimisyhteisöjen johtamista. Koulutuksen tavoitteena on antaa ja tuottaa välineitä sekä toimintamalleja, joiden avulla johto pystyy tukemaan ja kehittämään monikulttuuristen oppimisyhteisöjen toimintaa sekä vastaamaan niissä esiintyviin erityishaasteisiin.

Koulutuksen aikana syvennetään osallistujien ymmärrystä tieteellisen tutkimuksen ja käytännön kokemuksen pohjalta. Osallistujat muodostavat itselleen hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista koostuvan työkalupakin, jonka avulla voivat siirtää opitun työyhteisönsä arkeen.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat koulutusosiot:

  1. Monikulttuurisen oppimisyhteisön johtaminen (1,5 op)
  2. Koulukielimaisemat yksilön kokemuksen selittäjänä (1,5 op)
  3. Opettajan ja ohjaajan tarvitsema tuki (1,5 op)
  4. Monikulttuurinen Suomi ja maahanmuuttajien kotoutuminen (1,5 op)


Koulutus on suunnattu
koulutus- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka työskentelevät monikulttuuristen oppimisyhteisöjen parissa eri oppimisympäristöissä ja työssään kohtaavat oppilasaineksen muutoksen aiheuttamia haasteita. Jos opetat monikulttuurista oppilas-/opiskelijaryhmää tai vastaat monikulttuurisista asioista oppilaitoksessasi tai organisaatiossasi, tämä koulutus sopii hyvin sinulle.

Osa opetuksesta toteutetaan suomeksi ja osa englanniksi.

Pieni esittelyvideo kevään koulutuksesta (Panu Forsman ja Katarzyna Kärkkäinen): 

TOTEUTUKSET

 


Lisätiedot: 

Panu Forsman, yliopistonopettaja, Koulutusjohtamisen instituutti
panu.forsman@jyu.fi / 040 805 3298
Sanna Koivisto, koulutussuunnittelija, Koulutusjohtamisen instituutti
sanna.k.koivisto@jyu.fi / 040 682 4185

oph rahoittaa_kuva.png