08.01.2019

Monikulttuurisen oppimisyhteisön johtaminen

Monikulttuurisen oppimisyhteisön johtaminen - Koulutus monikulttuurisia oppimisyhteisöjä johtaville kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille (6 op)

Globalisaation ja kiihtyneen liikkuvuuden myötä monikulttuurisuus on enenevässä määrin tullut osaksi suomalaista koulukulttuuria sekä erilaisten oppimisyhteisöjen johtamista. Koulutuksen tavoitteena on antaa ja tuottaa välineitä sekä toimintamalleja, joiden avulla johto pystyy tukemaan ja kehittämään monikulttuuristen oppimisyhteisöjen toimintaa sekä vastaamaan niissä esiintyviin erityishaasteisiin.

Koulutus koostuu neljästä kahden päivän jaksosta, joiden aikana syvennetään osallistujien ymmärrystä tieteellisen tutkimuksen ja käytännön kokemuksen pohjalta. Koulutuksen aikana osallistujat muodostavat itselleen hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista koostuvan työkalupakin, jonka avulla voivat siirtää opitun työyhteisönsä arkeen.

Koulutukseen sisältyvät seuraavat koulutusosiot:

  1. Monikulttuurisen oppimisyhteisön johtaminen (1,5 op)
  2. Koulukielimaisemat yksilön kokemuksen selittäjänä (1,5 op)
  3. Opettajan ja ohjaajan tarvitsema tuki (1,5 op)
  4. Monikulttuurinen Suomi ja maahanmuuttajien kotoutuminen (1,5 op)

Koulutus on suunnattu eri oppimisympäristöissä toimiville johtajille, jotka työssään kohtaavat oppilasmassan muutoksen aiheuttamia haasteita. Koulutukseen voivat myös osallistua muut monikulttuuristen oppimisyhteisöjen parissa työskentelevät koulutus- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Osa opetuksesta toteutetaan suomeksi ja osa englanniksi.

Pieni esittelyvideo koulutuksesta (Panu Forsman ja Katarzyna Kärkkäinen): 


Koulutuspaikka ja ajankohdat -
Ensimmäinen lähijakso pe 8.2. ja la 9.2.2019, Jyväskylä
Toinen lähijakso pe 29.3. ja la 30.3.2019, Jyväskylä
Kolmas lähijakso pe 10.5. ja la 11.5.2019, Jyväskylä
Neljäs lähijakso pe 30.8. ja la 31.8.2019, Jyväskylä

Laajuus - Koulutuksen laajuus on 6 opintopistettä

Koulutuksen hinta - Koulutus on maksuton, sillä se on Opetushallituksen rahoittamaa opetus- ja koulutusalan täydennyskoulutusta.

Ilmoittautuminen - Koulutuksen sähköinen hakulomake on yhä auki. 

Tulosta ESITE työpaikalle. 
Ilmoittaudu koulutukseen


Lisätiedot: 

Panu Forsman, yliopistonopettaja, Koulutusjohtamisen instituutti
panu.forsman@jyu.fi / 040 805 3298
Sanna Koivisto, koulutussuunnittelija, Koulutusjohtamisen instituutti
sanna.koivisto@jyu.fi / 040 682 4185

oph rahoittaa_kuva.png