Tu­kea tuen jär­jes­tä­jil­le!

Johtamalla ja kehittämällä kohti inklusiivista koulua

Tuen järjestämisestä vastaavat työryhmät ja tiimit
(sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, palvelujohtaja, rehtori, koordinoiva erityisopettaja, vastaava kuraattori tai psykologi…)

 • Pohditko, missä tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään?
 • Ohjaavatko päätöstäsi tai toimiasi oppilaan tarpeet vai opetustoimen resurssit?
 • Onko varhainen tuki vuodesta toiseen tulipalojen sammuttamista?
 • Törmääkö monialainen yhteistyö tiedonkulkuun?  

Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti käynnistää yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa koulutusprosessin, jossa tuetaan kuntia kehittämään oppilaan tuen järjestämistä. Koulutukset järjestetään Pohjanmaalla, Satakunnassa ja Savossa.

Prosessissa keskitytään yhteisölliseen johtamiseen, inklusiivisen koulun rakenteisiin ja tuen erityiskysymyksiin. Hanke nojaa uuteen tutkimustietoon, kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden tuloksiin ja käytännön kokemuksiin.

Koulutus järjestetään neljänä eri koulutusosiona. Koulutusprosessissa laaditaan tuen järjestämistä koskeva kehittämissuunnitelma, missä resurssien jakoa pohditaan uudistuvilla tavoilla. Suunnitelman laadintaa tukee oman kunnan tai koulun tuen järjestämisestä kerättävä tieto.  Kuntien työskentelyä tuetaan myös kahdella tunnin mittaisella verkkovalmennuksella. 

Tavoitteena on, että kunnista ilmoittautuu tuen järjestämisestä vastaava työryhmä tai tiimi!

Koulutusprosessin jälkeen olette:

 • laatineet tuen järjestämisen suunnitelman, jossa on
  • löydetty uusia rakenteita ja järjestelyjä, joilla voidaan saavuttaa parempia oppimistuloksia ja pedagogista hyvinvointia
  • toimintamalleja monialaisen yhteistyön vahvistamiseen
 • arvioineet yhteisönne arvoja ja toimintakulttuuria tukea tarvitsevan oppilaan näkökulmasta
 • saaneet eväitä ja tietoa rakentavaan yhteistyöhön päättäjien kanssa normien mukaisessa kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä ja resursoinnissa, sekä ennaltaehkäisevässä työotteessa 
 • verkostoituneet muiden osaajien kanssa

Tukea tuen järjestäjille! -esite

Paikat ja ajankohdat:

  • Kuopio: 26.-27.10.2017, 29.1.2018, 3.5.2018 (+ päätösseminaari Jyväskylässä, marraskuu 2018)
  • Pori: 30.-31.10.2017, 30.1.2018, 4.5.2018 (+ päätösseminaari Jyväskylässä, marraskuu 2018)
  • Seinäjoki: 20.-21.11.2017, 31.1.2018, 8.5.2018 (+ päätösseminaari Jyväskylässä, marraskuu 2018)

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt. 

 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. 

Lisätiedot: 

Anu Sopanen, Koulutusjohtamisen instituutti
anu.m.sopanen@jyu.fi / 050 361 0984

Merja Koivisto, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
merja.koivisto@valteri.fi / 0295 332 859

181404_oph_rahoittaa_rgb.png