Keskustelu

Työskenteletkö varhaiskasvatuksen johtotehtävissä?

Haluaisitko kehittää johtajuuttasi?

Ilmoittaudu mukaan koulutukseen!

Johtajuus varhaiskasvatuksessa: koulutus varhaiskasvatuksen johtotehtävissä toimiville

Varhaiskasvatuksen johtamisrakenteet ovat muuttuneet viimeisten parin vuosikymmenen aikana: suurin osa johtajista ei enää johda yhtä varhaiskasvatuksen sektoria tai yksikköä, sillä tehtäväalueet ovat laajentuneet. Muutokset ovat lisänneet muun muassa johdettavan henkilöstön määrää. Johtajina varhaiskasvatuksen esimiesten tulee tänä päivänä hallita ja johtaa kokonaisuutta, joka koostuu varhaiskasvatustyön johtamisen ohella palveluorganisaation ja työyhteisön tai -yhteisöjen osaamisen johtamisesta. Valtakunnan tasolla tuorein muutos on ollut varhaiskasvatuksen siirtyminen opetustoimen yhteyteen. Johtajat toimivat myös entistä enemmän alansa asiantuntijoina erilaissa verkostoissa. Myönteinen muutos on varhaiskasvatuksen esimiestehtävien ja varhaiskasvatuksen johtajuuden merkityksen korostaminen.

Varhaiskasvatuksen esimiesten tehtävien moninaistuminen ja johtajuuden merkityksen korostuminen tuovat mukanaan tarpeen johtamiskoulutukseen. Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutin johtamiskoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksen erilaisissa esimiestehtävissä toimiville (esim. varhaiskasvatuksen johtajat ja päiväkotien johtajat). Opinnot perustuvat instituutin pitkään kokemukseen johtamiskoulutuksesta kasvatus- ja opetusalalla, mutta tämän koulutuksen sisällöt kohdennetaan erityisesti varhaiskasvatuksen johtamisen tarpeisiin ja kontekstiin.

Varhaiskasvatuksen johtamiskoulutuksen tavoitteena on oman johtajuuden kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen johtajuuden laaja-alaisuuden ymmärtäminen. Koulutuksen teemat ovat Johtajana kehittyminen, Ihmisten erilaisuus, Muutoksen johtaminen, Yhteisöllisyys, arvot ja etiikka sekä Pedagoginen johtaminen. Sisältöteemojen tarkempi esittely

Koulutuksen osallistujat rakentavat omaa henkilökohtaista johtamisajatteluaan sekä perehtyvät johtajuuden teorioihin ja näkökulmiin.Koulutus toteutetaan dialogisina luentoina ja ryhmäkeskusteluina. Kouluttajina toimivat instituutin omat sekä laajaan kouluttajaverkostoon kuuluvat asiantuntijat.

Samankaltaista, mutta suppeampaa koulutusta on järjestetty jo kaksi kertaa aikaisemmin Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutissa nimellä Päivähoidon johtamiskoulutus.

Koulutuksen ajankohta: 2018. Koulutukseen sisältyy neljä kahden päivän ja yksi kolmen päivän mittainen lähijakso. Koulutus järjestetään Jyväskylän yliopiston kampuksella. 

Kohderyhmä: Päiväkodin johtajat, varhaiskasvatusjohtajat/-päälliköt ja muut varhaiskasvatuksen johtotehtävissä toimivat

Laajuus: Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä.

Aikataulu: 

1. Lähijakso 9.-10.2.2018

2. Lähijakso 20.-21.4.2018

3. Lähijakso 12.-13.6.2018

4. Lähijakso 7.-8.9.2018

5. Lähijakso 8.-10.11.2018

Koulutus on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus

Koulutukseen ilmoittautuminen: Haku koulutukseen on päättynyt!

Opiskelijoille tiedoksi:  

Koulutuksen oppimisalusta löytyy Moodlesta

Lisätiedot

Koulutusjohtamisen instituutti
koulutusjohtaminen@jyu.fi