31.01.2019

Pro­Va­ka - so­si­aa­lis­ten tai­to­jen tu­ke­mi­nen päi­vä­ko­din toi­min­ta­kult­tuu­ria ke­hit­tä­mäl­lä

Jyväskylän yliopisto järjestää pitkäkestoisen koulutuskokonaisuuden ”ProVaka - sosiaalisten taitojen tukeminen päiväkodin toimintakulttuuria kehittämällä”. Koulutuksen tavoitteena on kehittää päiväkodin toimintakulttuuria näyttöön perustuvien toimintatapojen hyödyntämiseen lasten käyttäytymisen ja sosiaalisten taitojen kehittämisen tukemisessa. Keskeistä toimintakulttuurin muutoksessa on päiväkodin aikuisten keskinäisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisistä toimintatavoista sopiminen.

Koulutus toteutetaan saman sisältöisenä Varkaudessa ja Joensuussa. Koulutus alkaa elokuussa 2018 ja päättyy joulukuussa 2019. Koulutusprosessi koostuu kahdesta koulutusosiosta, joihin osallistuvat päiväkodit sitoutuvat.

  • Osio 1 koostuu kuudesta erillisestä koulutuspäivästä, jotka jakaantuvat koko puolentoista vuoden ajalle. Koulutuspäiviin osallistuu ja sitoutuu päiväkodin johtaja sekä koulutuksen yhteydessä perustettavan Pro-tiimin 1-2 keskeistä jäsentä. Kuhunkin koulutuspäivään liittyy ennakko- ja oppimistehtäviä.
  • Osio 2 sisältää päiväkodin Pro-tiimin ohjausta paikan päällä päiväkodeissa. Ohjaus toteutetaan koulutuspäivien välissä ja sen tarkoituksena on ohjata päiväkodin Pro-tiimiä toimintakulttuurin kehittämisessä ja varmistaa, että tiimin valitsemat käytännöt noudattavat näyttöön perustuvia toimintatapoja.

Koulutukseen ilmoittautumisen ja osallistumisen edellytyksenä on, että päiväkoti sitoutuu toimintakulttuurinsa kehittämiseen. Edellytyksenä on myös, että päiväkotiin perustetaan Pro-tiimi (3-6 henkeä) valmistelemaan ja ohjaamaan kehittämistyötä ja että tiimille varataan riittävästi työaikaa kehittämistyön mahdollistamiseksi. Keskeisenä edellytyksenä on, että päiväkodin johtaja osallistuu koulutukseen.

Koulutuspäivät 2018:

Varkaus 30.8. ja 16.11.2018. Vuoden 2019 koulutusajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Joensuu 31.8. ja 15.11.2018. Vuoden 2019 koulutusajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Ilmoittautuminen: 

Ilmoittautumisessa etusija annetaan hakijoille, jotka tulevat päiväkodeista, joilla edellä mainitut edellytykset täyttyvät (mukana johtaja sekä 1-2 muuta henkilöä) ja jotka tulevat kunnista, joissa on jo toteutettu ProKoulu-toimintaa. Sekä Varkauden että Joensuun ryhmään otetaan enintään 30 osallistujaa enintään 10 päiväkodista molempiin. Ilmoittautumisaika koulutukseen 6.-17.8.2018.

Ilmoittautuminen on päättynyt!

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Koulutuksen yhteyshenkilöt:

Vesa Närhi, yliopistotutkija
vesa.m.narhi@jyu.fi
Puh. 050 598 0928

Hannu Savolainen, professori
hannu.k.savolainen@jyu.fi
Puh. 040 805 4894

Anu Sopanen, koulutuspäällikkö
anu.m.sopanen@jyu.fi
Puh. 050 361 0984
                                                                                                                                                     

oph rahoittaa_kuva.png