04.02.2019

Tiimijohtajuus kasvatus- ja koulutusalalla 6 op

Tiimit osana verkostomaisia prosessiorganisaatioita. Koulutuksessa lisätään ja syvennetään osaamista tiimeistä sekä niiden toiminnasta ja johtamisesta.

Tavoitteet:

Tiimijohtajuus kasvatus- ja koulutusalalla –koulutuksen tavoitteena on parantaa tiiminvetäjinä toimivien yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen opettajien tiimijohtamisen osaamista sekä laajentaa ja syventää ymmärrystä tiimeistä sekä tiimien prosesseista ja toiminnasta osana oppilaitoksia ja päiväkoteja.Kohderyhmät, koulutukseen osallistujat:

Tiiminvetäjinä toimivat varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän opetuksen opettajat. Koulutus on valtakunnallinen, ja siihen valitaan kahdelle eri koulutuspaikkakunnalle kumpaankin 20 osallistujaa (10 varhaiskasvatuksen ja 10 yleissivistävän koulutuksen opettajaa) eli yhteensä 40 opiskelijaa.

Toteutus:

Kaksipäiväisiä lähijaksoja on kolme ja ne toteutetaan kahdella paikkakunnalla, Jyväskylässä ja Tampereella:

 • Jaettu ja pedagoginen johtajuus tiimien tukena

  Tampereen ryhmä 1.- 2.4.2019 (ma - ti)
  Jyväskylän ryhmä 3.-4.4.2019 (ke - to)

 • Tiimi, tiimiytyminen ja toimijuus osana oppilaitosta/päiväkotia

  Jyväskylän ryhmä 2.-3.9.2019 (ma - ti)
  Tampereen ryhmä 4.-5.9.2019 (ke - to)

 • Tiimin ja tiimijohtamisen kehittyminen oppilaitosta/päiväkotia tukien

  Tampereen ryhmä 7.-8.10.2019 (ma - ti)
  Jyväskylän ryhmä 9.-10.10.2019 (ke - to)

Lähijaksojen ensimmäinen päivä on alueryhmän yhteinen (20 hlöä) ja toisena päivänä ryhmä jakautuu kasvatus- ja koulutusmuodon mukaisesti kahteen tutorryhmään (10 hlöä varhaiskasvatus + 10 hlöä yleissivistävä).     

Kaikkiin lähijaksoihin sisältyy ohjattua pienryhmätoimintaa, ennakko- ja oppimistehtäviä sekä oman ja tiimin kehittymissuunnitelman laadintaa. Lisäksi lähijaksoihin sisältyy kirjallisuuteen perustuva ennakkotehtävä. Osallistujien kanssa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, joka huomioi sekä henkilökohtaisen kehittymisen että tiimien kehittymistarpeet ja -tavoitteet.

Ilmoittautuminen: 4.-18.2.2019

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. 
Ilmoittaudu linkistä haluamaasi ryhmään:

 Koulutus on OPH:n rahoittamaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksutonta.

Tulosta täältä esite työpaikan kahvipöytään.


Kysy lisää:
Anu Sopanen, koulutuspäällikkö, puh. 050 361 0984; anu.m.sopanen@jyu.fi
Hanna-Kaisa Pekkarinen, lehtori, puh. 040 193 2600; hanna-kaisa.hk.pekkarinen@jyu.fi

oph rahoittaa_kuva.png