13.03.2019

Tiimijohtajuus kasvatus- ja koulutusalalla 6 op

Koulutuksessa lisätään ja syvennetään osaamista tiimeistä sekä niiden toiminnasta ja johtamisesta.

Tavoitteet:

Tiimijohtajuus kasvatus- ja koulutusalalla –koulutuksen tavoitteena on parantaa tiiminvetäjinä toimivien yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen opettajien tiimijohtamisen osaamista sekä laajentaa ja syventää ymmärrystä tiimeistä sekä tiimien prosesseista ja toiminnasta osana oppilaitoksia ja päiväkoteja.

Kohderyhmä:

OPH:n rahoittama henkilöstökoulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa, esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja taiteen perusopetuksessa, perusopetuslain (628/1998) mukaisessa aamu- ja iltapäivätoiminnassa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä työskentelevän henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Tämän koulutuksen kohderyhmää ovat tiiminvetäjinä toimivat varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän opetuksen opettajat. Koulutus on valtakunnallinen, ja siihen valitaan kahdelle eri koulutuspaikkakunnalle kumpaankin 20 osallistujaa (10 varhaiskasvatuksen ja 10 yleissivistävän koulutuksen opettajaa) eli yhteensä 40 opiskelijaa.

Toteutus:

Kaksipäiväisiä lähijaksoja on kolme ja ne toteutetaan kahdella paikkakunnalla, Jyväskylässä ja Tampereella:

 • Jaettu ja pedagoginen johtajuus tiimien tukena

  Tampereen ryhmä 1.- 2.4.2019 (ma - ti)
  Jyväskylän ryhmä 2.-3.9.2019 (ma - ti)

 • Tiimi, tiimiytyminen ja toimijuus osana oppilaitosta/päiväkotia

  Tampereen ryhmä 4.-5.9.2019 (ke - to)
  Jyväskylän ryhmä 9.-10.10.2019 (ke - to)

 • Tiimin ja tiimijohtamisen kehittyminen oppilaitosta/päiväkotia tukien

  Tampereen ryhmä 7.-8.10.2019 (ma - ti)
  Jyväskylän ryhmä 19.-20.11.2019 (ti - ke)

Lähijaksojen ensimmäinen päivä on alueryhmän yhteinen (20 hlöä) ja toisena päivänä ryhmä jakautuu kasvatus- ja koulutusmuodon mukaisesti kahteen tutorryhmään (10 hlöä varhaiskasvatus + 10 hlöä yleissivistävä).     

Kaikkiin lähijaksoihin sisältyy ohjattua pienryhmätoimintaa, ennakko- ja oppimistehtäviä sekä oman ja tiimin kehittymissuunnitelman laadintaa. Lisäksi lähijaksoihin sisältyy kirjallisuuteen perustuva ennakkotehtävä. Osallistujien kanssa laaditaan henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, joka huomioi sekä henkilökohtaisen kehittymisen että tiimien kehittymistarpeet ja -tavoitteet.

Huomaathan, että ilmoittautuminen on sitova. 
Ilmoittaudu linkistä haluamaasi ryhmään:


Tulosta esite tästä.

Koulutus on OPH:n rahoittamaa täydennyskoulutusta ja osallistujille maksutonta.


Kysy lisää:
Anu Sopanen, koulutuspäällikkö, puh. 050 361 0984; anu.m.sopanen@jyu.fi
Hanna-Kaisa Pekkarinen, yliopistonopettaja, puh. 040 193 2600; hanna-kaisa.hk.pekkarinen@jyu.fi

oph rahoittaa_kuva.png