15.10.2018

Tukea tuen järjestäjille II

Johtamalla ja kehittämällä kohti inklusiivista koulua II (5 op)

Koulutus on tarkoitettu tuen järjestämisestä vastaaville työryhmille ja tiimeille!
(sivistysjohtaja, opetuspäällikkö, palvelujohtaja, rehtori, koordinoiva erityisopettaja, vastaava kuraattori tai psykologi…)

 • Pohditteko, missä tukea tarvitsevan oppilaan opetus järjestetään?
 • Ohjaavatko päätöksiä tai toimia oppilaan tarpeet vai opetustoimen resurssit?
 • Onko varhainen tuki vuodesta toiseen tulipalojen sammuttamista?
 • Törmääkö monialainen yhteistyö tiedonkulkuun?  

Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti käynnistää yhteistyössä oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kanssa jo toista kertaa koulutusprosessin, jossa tuetaan kuntia kehittämään oppilaan tuen järjestämistä. Koulutukset järjestetään Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa.

Prosessissa keskitytään yhteisölliseen johtamiseen, inklusiivisen koulun rakenteisiin ja tuen erityiskysymyksiin. Hanke nojaa uuteen tutkimustietoon, kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden tuloksiin ja käytännön kokemuksiin.

Koulutus järjestetään neljänä eri koulutusosiona. Koulutusprosessissa laaditaan tuen järjestämistä koskeva kehittämissuunnitelma, jossa resurssien jakoa pohditaan uudistuvilla tavoilla. Suunnitelman laadintaa tukee oman kunnan tai koulun tuen järjestämisestä kerättävä tieto. Kuntien työskentelyä tuetaan myös kahdella tunnin mittaisella verkkovalmennuksella. 

Tavoitteena on, että kunnista ilmoittautuu tuen järjestämisestä vastaava työryhmä tai tiimi!

Koulutusprosessin jälkeen olette:

 • laatineet tuen järjestämisen suunnitelman, jossa on
  • löydetty uusia rakenteita ja järjestelyjä, joilla voidaan saavuttaa parempia oppimistuloksia ja pedagogista hyvinvointia
  • toimintamalleja monialaisen yhteistyön vahvistamiseen
 • arvioineet yhteisönne arvoja ja toimintakulttuuria tukea tarvitsevan oppilaan näkökulmasta
 • saaneet eväitä ja tietoa rakentavaan yhteistyöhön päättäjien kanssa normien mukaisessa kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä ja resursoinnissa, sekä ennaltaehkäisevässä työotteessa 
 • verkostoituneet muiden osaajien kanssa

Tukea tuen järjestäjille! -esite

Paikat ja ajankohdat:

 • Jyväskylän aloitusseminaari 1.-2.11.18 (kaikkien alueiden ryhmät yhdessä)
 • Vaasa 15.1.19 ja 7.5.19
 • Mikkeli 16.1.19 ja 8.5.19
 • Tampere 17.1.19 ja 9.5.19
 • Jyväskylän päätösseminaari 1.11.19 (kaikkien alueiden ryhmät yhdessä)

 

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

Vaasan alueen ryhmä
Mikkelin alueen ryhmä
Tampereen alueen ryhmä

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutusta ja osallistujille maksutonta. Matka- majoitus ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja / osallistujan työpaikka. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, kuitenkin enintään 20 henkilö tai 5-7 kunnan kehittämistiimiä /alue.

Lisätiedot: 

Anu Sopanen, Koulutusjohtamisen instituutti
anu.m.sopanen@jyu.fi / 050 361 0984

Merja Koivisto, oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
merja.koivisto@valteri.fi / 0295 332 859

181404_oph_rahoittaa_rgb.png