27.11.2018

Koulutusjohtamisen tutkimus

Ensimmäiset koulutusjohtamisen perustutkimukset tehtiin jo noin 25 vuotta sitten. Koulutusjohtamisen instituutti on ollut jo pitkään mukana erilaisissa opetustoimen hallintoa ja johtajuutta käsitelleissä tutkimushankkeissa.

Koulutusjohtamisen tieteenalan tutkimus on kehittynyt ja laajentunut viime vuosina. Perustutkimuksen lisäksi ja erityisesti koulutusjohtamisen professuurin myötä uusia aluevaltauksiamme ovat:

  • yhteisöllinen johtajuus ja sen dynamiikat
  • koulutusjohtaminen kompleksisena systeeminä
  • muutoksen tutkiminen prosessianalyysin keinoin
  • muutosprosesseissa johtaminen – ei niinkään itse muutoksen johtaminen, mikä tehtävä alkaa olla lähes mahdoton toteuttaa valtavaa vauhtia monimutkaistuvassa ja ennakoimattomassa maailmassamme

Tämän lisäksi Koulutusjohtamisen instituutissa jatkavat edelleen jo olemassa olevat tutkimusohjelmat.

Monitieteistä tutkimusta

Koulutusjohtamisen tutkimus on hyvin monitieteistä ja siinä ovat edustettuina kaikki koulutusmuodot perusopetuksesta ammatilliseen ja aikuiskoulutukseen. Ytimessä on kasvatustiede, mutta mukana ovat vahvasti myös hallintotiede, sosiologia, psykologia ja organisaatio- ja johtamistutkimus.