11.01.2017

Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt

LaNKa-osaamiskeskittymä, Jyväskylän yliopisto.

Lapset, nuoret ja kasvamisen ympäristöt (LaNKa) on yksi keskeisimmistä Jyväskylän yliopiston monitieteisistä osaamiskeskittymistä.
Sen perusrakenteena ja samalla myös keskeisenä toimintamuotona on virtuaalinen