Ai­neen­opet­ta­ja­kou­lu­tus

Aineenopettajien koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alainen pätevyys peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Tutkinto-ohjelman aineena aineenopettajilla on jokin peruskoulussa tai lukiossa opetettava oppiaine.

Opetussuunnitelma
Opetusohjelma

Pedagogiset opinnot 60 op koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja opettajan pedagogisista aineopinnoista (35 op). Kasvatustieteen perusopinnot tehdään ennen pedagogisten aineopintojen aloittamista. Suoraan aineenopettajakoulutukseen valitut opiskelijat tekevät kasvatustieteen perusopinnot kahden ensimmäisen opiskelulukuvuoden aikana.

Pedagogiset aineopinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Harjoittelut suoritetaan pääasiassa Normaalikoululla ja pedagogiset opinnot tehdään opettajankoulutuslaitoksessa. Pedagogisiin aineopintoihin kuuluu 15 op harjoittelua. Opinnot vaativat läsnäoloa Jyväskylässä.

Kasvatustieteen perusopinnot vapaasti opiskeltavina opintoina 
(aineenopettajakoulutukseen hakemisesta kiinnostuneille)

Lue lisää kasvatustieteen perusopinnoista vapaasti opiskeltavina opintoina

Ajankohtaista

Haku aineenopettajan pedagogisiin opintoihin lukuvuodelle 2019-2020 on päättynyt

Joustava haku aineenopettajakoulutukseen suoravalituille alkaa 1.3.2019.
      - Lisätietoja hausta hakusivulta.

 

 

Lisätietoja aineenopettajakoulutuksesta antavat:
Jos laitat kysymyksesi sähköpostitse käytä ensisijaisesti osoitetta aineenopettajakoulutus(at)edu.jyu.fi

Opintoneuvonta, opiskelijavalinnat, opintosuoritusrekisteri, pedagogisten opintojen koonti: kaikki kysymykset/tiedustelut osoitteeseen aineenopettajakoulutus(at)edu.jyu.fi


 
Postiosoite:
Jyväskylän yliopisto
Opettajankoulutuslaitos
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO