Ai­neen­opet­ta­ja­kou­lu­tus

Aineenopettajien koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alainen pätevyys peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen tehtäviin. Tutkinto-ohjelman aineena aineenopettajilla on jokin peruskoulussa tai lukiossa opetettava oppiaine.

Opetussuunnitelma
Opetusohjelma

Pedagogiset opinnot 60 op koostuvat kasvatustieteen perusopinnoista (25 op) ja opettajan pedagogisista aineopinnoista (35 op). Kasvatustieteen perusopinnot tehdään ennen pedagogisten aineopintojen aloittamista. Suoraan aineenopettajakoulutukseen valitut opiskelijat tekevät kasvatustieteen perusopinnot kahden ensimmäisen opiskelulukuvuoden aikana.

Pedagogiset aineopinnot suoritetaan yhden lukuvuoden aikana. Harjoittelut suoritetaan pääasiassa Normaalikoululla ja pedagogiset opinnot tehdään opettajankoulutuslaitoksessa. Pedagogisiin aineopintoihin kuuluu 15 op harjoittelua. Opinnot vaativat läsnäoloa Jyväskylässä.

Ajankohtaista opettajan pedagogisiin aineopintoihin valituille opiskelijoille
Infotilaisuus 3.9. klo 10.15-12 Agora Auditorio 1

Rikosrekisteriotteen esittäminen

Rikosrekisteriotteen tarkistamista varten on varattu seuraavat ajankohdat, jolloin opiskelijoiden tulee käydä näyttämässä ote. Ote on esitettävä ennen harjoittelun alkua:

  • ma 3.9.2018 klo 12.00-15.00 Ruusupuiston ala-aula (erityisesti aineenopettajaopiskelijoille tarkoitettu)
  • ti 18.9.2018 klo 12.00-16.00 Ruusupuiston ala-aula
  • ke 10.10.2018 klo 9.00-12.30 Ruusupuiston ala-aula

Ajankohtaista suoraan opettajankoulutukseen valituille opiskelijoille (ensimmäisen vuoden aineenopettajaopiskelijat)
Kasvatustieteen perusopintojen infotilaisuus 24.10.2018 klo 14.30-16 Agora Auditorio 2

Kasvatustieteen perusopinnot vapaasti opiskeltavina opintoina 
(aineenopettajakoulutukseen hakemisesta kiinnostuneille)

Lue lisää kasvatustieteen perusopinnoista vapaasti opiskeltavina opintoina

 

Lisätietoja aineenopettajakoulutuksesta antavat:
Jos laitat kysymyksesi sähköpostitse käytä ensisijaisesti osoitetta: aineenopettajakoulutus(at)edu.jyu.fi

Opintoneuvonta, opiskelijavalinnat, opintosuoritusrekisteri, pedagogisten opintojen koonti:

Pirjo Nurminen, opintosihteeri
puh. 040 805 3766
s-posti: pirjo.e.nurminen (at) jyu.fi
 
Postiosoite:
Jyväskylän yliopisto
Opettajankoulutuslaitos
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO