Publications Klemola Ulla

Klemola, U. (2018, 25.1.2018). JYU:n susijengi ja pedagoginen pelikirja. Tiedeblogi. Open access

Klemola, U. (2018, 15.8.2018). Ideoista ja pedagogiikasta. Tiedeblogi. Open access

Kostiainen, E., Klemola, U., & Maylor, U. (2017). Searching the roots of democracy : collaborative intervention in teacher education. In A. Raiker, & M. Rautiainen (Eds.), Educating for Democracy in England and Finland : Principles and Culture (pp. 54-68). Routledge. Open access

Talvio, M., & Klemola, U. (2017). Toimiva vuorovaikutus. Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Tynjälä, P., Virtanen, A., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rasku-Puttonen, H. (2016). Developing social competence and other generic skills in teacher education : applying the model of integrative pedagogy. European Journal of Teacher Education, 39 (3), 368-387. doi:10.1080/02619768.2016.1171314 Open access

Klemola, U. (2015, 19.08.2015). Huippuopetuksen yliopisto. Koulutusblogi. Retrieved from https://www.jyu.fi/blogit/tiedeblogi/blogit/tiedeblogi/aiemmat-blogiki... Open access

Klemola, U., & Mäkinen, T. (2014). Tunne- ja vuorovaikutustaitoja oppii harjoittelemalla : Pedagogisia poimintoja opettajalle. Liito : Liikunnan ja terveystiedon opettaja, 2014 (4), 32-34. Open access

Rautiainen, M., Kostiainen, E., Silander, T., Jääskelä, P., & Klemola, U. (2014). Mummo pannuhuoneessa ja muita tarinoita tulevaisuuden koulusta. In P. Hamarus, P. Kanervio, L. Landén, & S. Pulkkinen (Eds.), Huuto! : lasten ja nuorten hyvinvoinnin puolesta (pp. 208-219). PS-kustannus.

Jääskelä, P., Klemola, U., & Valleala, U. M. (2013). Interaktiivisuudella sydämen paloa oppimiseen ja opetukseen : yliopisto-opetuksen kehittämisen tuloksia. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 21-31). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Klemola, U., Heikinaro-Johansson, P., & O'Sullivan, M. (2013). Physical education student teachers' perceptions of applying knowledge and skills about emotional understanding studied in PETE in a one-year teaching practicum. Physical Education and Sport Pedagogy, 18 (1), 28-41. doi:10.1080/17408989.2011.630999 Open access

Klemola, U., & Kostiainen, E. (2013). Yhteisöllisyys, tasavertaisuus ja autenttisuus opettajaksi opiskelussa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 103-114). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Kokkonen, M., & Klemola, U. (2013). Liikunta tunne- ja ihmissuhdetaitojen opettamisen välineenä. In T. Jaakkola, J. Liukkonen, & A. Sääkslahti (Eds.), Liikuntapedagogiikka (pp. 204-235). Jyväskylä, Finland: PS-kustannus.

Nurmi, A.-M., Hirvensalo, M., & Klemola, U. (2013). Peer teaching during a PE hip hop course in Finnish high school – a pedagogical challenge for status and power. European Journal of Educational Studies, 5 (2). Retrieved from http://ozelacademy.com/ejes.htm Open access

Jääskelä, P., Klemola, U., Kostiainen, E., & Rautiainen, M. (2012). Constructing the Future School Community - The Scenario of an Interactive, Agency Building and Creative Learning Environment. In Conference Proceedings. Simonelli Editore - University Press. Retrieved from http://www.pixel-online.net/edu_future2012/common/download/Paper_pdf/5... Open access

Rasku-Puttonen, H., Klemola, U., & Kostiainen, E. (2011). Supporting student teachers' social interaction competence in teacher education. In M. Kontoniemi, & O.-P. Salo (Eds.), Educating teachers in the PISA paradise: perspectives on teacher education at a Finnish university (pp. 89-102). Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja, 12. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Jyväskylä Teacher Training School.

Klemola, U. (2010). Aktiivista liikuttamista vai vuorovaikutusta?: liikunnanopiskelijat opettajuutta pohtimassa. In H. Mouhu, A. Murtorinne, & K. Nukarinen (Eds.), Opettajankouluttaja työnsä kehittäjänä: Jyväskylän normaalikoulun vuosikirja 2010 (pp. 41-46). Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja, 11. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän normaalikoulu.

Klemola, U. (2010). Koululiikuntafoorumi: Vuorovaikutus poistaa liikkumisen tunne-esteitä. Liikunnan ja Urheilun Maailma, 18.2.2010 (3). Retrieved from https://slu-fi.directo.fi/lum/numero_3_2010/tutkittua/koululiikuntafoo...

Rautiainen, M., Klemola, U., & Nyman, T. (2010). Aineenopettajakoulutus muutoksessa. In H. Mouhu, A. Murtorinne, & K. Nukarinen (Eds.), Opettajankouluttaja työnsä kehittäjänä: Jyväskylän normaalikoulun vuosikirja 2010 (pp. 29-30). Jyväskylän normaalikoulun julkaisuja, 11. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän normaalikoulu.

Klemola, U. (2009). Opettajaksi opiskelevien vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3656-3

Klemola, U. (2009). Vuorovaikutustaidot auttavat poistamaan liikkumisen tunne-esteitä. Liikunta & Tiede, 46 (6), 5-7.

Heikinaro-Johansson, P., & Klemola, U. (2007). Liikunnanopettajan vuorovaikutusosaaminen ja opetusmallit. In P. Heikinaro-Johansson, & T. Huovinen (Eds.), Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan (pp. 140-151). Helsinki, Finland: Wsoy.

Klemola, U. (2007). Vuorovaikutuskoulutus purkaa opettajan ammttitaidon myyttejä. Kasvatus, 38 (5), 432-443.

Kauko, K., & Klemola, U. (2006). Oppilaiden sosioemotionaalisen kasvun tukeminen - liikunnanopettajien näkemyksiä ja kokemuksia. Liikunta & Tiede, 43 (6), 40-46. Retrieved from http://www.lts.fi

Klemola, U., & Heikinaro-Johansson, P. (2006). "Kun oppilasta potuttaa, kuuntelen." - Sosioemotionaalisten taitojen käyttö liikunnan opetusharjoittelussa. Liikunta & Tiede, 43 (6), 26-32. Retrieved from http://www.lts.fi

Rovio, E., Klemola, U., Lautamatti, L., & Tiihonen, A. (2006). Toimintatutkimuksen ohjaaminen. In H. L. T. Heikkinen, E. Rovio, & L. Syrjälä (Eds.), Toiminnasta tietoon. Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat (pp. 131-141). Helsinki, Finland: Kansanvalistusseura.

Klemola, U. (2005). Tilaa antava keskustelu. Liikunnanopettaja, 2005 (3), 27-28.

Huovinen, T., Hirvensalo, M., Heikinaro-Johansson, P., Klemola, U., & Palomäki, S. (2004). Liikuntakasvatuksen teemavuonna liikunta yhdistää. Koululiikunta, pp. 32-33.

Klemola, U., Heikinaro-Johansson, P., Lintunen, T., & Rovio, E. (2004). Sosioemotionaalisia taitoja kehittävä opintojakso liikunnan aineenopettajakoulutuksessa. Liikunta & Tiede, (6), 50-57.

Klemola, U., Lintunen, T., Heikinaro-Johansson, P., & Kuusela, M. (2004). Experience of the course in social and emotional skills in P.E. teacher training. In Proceedings of the Pre-Olympic Congress in Thessaloniki 6.-11.8.2004 (pp. 155).

Klemola, U., Lintunen, T., Heikinaro-Johansson, P., & Kuusela, M. (2004). Experiences of the course in social and emotional skills in P.E. teacher training. Proceedings of Pre-Olympic congress 2004, 2, 155.

Lintunen, T., Kuusela, M., & Klemola, U. (2004). Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa. In Tunne- ja vuorovaikutustaidot liikunnassa. Retrieved from http://www.opetushallitus.fi

Rovio, E., Eskola, J., Klemola, U., & Lintunen, T. (2004). Ryhmän kiinteys - haitallistako? Toimintatutkimus juniorijääkiekkojoukkueessa. Liikunta & Tiede, (6), 73-80.

Huovinen, T., Klemola, U., Palomäki, S., Hirvensalo, M., & Heikinaro-Johansson, P. (2003). Liikunta yhdistää - liikuntakasvatuksen teemavuonna kaikki ovat osallisia. Liikunnanopettaja, pp. 16-17.

Klemola, U. (2003). Tukea vuorovaikutukseen - sosioemotionaalisisa taitoja kehittävä opetussuunnitelma liikunnan aineenopettajakoulutuksessa. Toimintatutkimus.