13.10.2017

Alanen Riikka, Professori / Professor

Dos., FT / Adjunct Professor, PhD
Alanen Riikka, Professori / Professor
Puhelinnumero:
+358408053021
Huone:
RUU D336

Opetus / Teaching

  • Ilmiölähtöinen kielipedagogiikka (vieraat kielet) / Inquiry based foreign language pedagogy
  • Issues in Foreign Language Education in Finland
  • Tutkielmaseminaari (pro gradu) / Research seminar (MA)
  • Kvalitatiiviset menetelmät / Qualitative methods

Tutkimusalat / Research Interests

 
  • Toisen/vieraan kielen oppiminen ja opettaminen / Second/foreign language learning and teaching
  • Opettajien ammatillinen identiteetti ja sen kehittyminen / Development of teacher identity
  • Reflektio / Reflection

Viimeisimmät tutkimushankkeet / Research Projects

  1. Eurooppalainen kielisalkku osana kielten opettajaopiskelijoiden pedagogisia opintoja (2009-2010) (pilotti) / European Language Portfolio as part of language teacher students' pedagogical studies at the university (pilot stage) 2009-2010
  2. Topling - Paths in Second Language Acquisition 2010-2013. Hankkeen johtaja: Prof. Maisa Martin
  3. Kieltenopettajan salkku: Tietoisuus, toimijuus ja identiteetti (2009-) / Language Teacher Portfolio: Awareness, Agency, and Identity (2009-)

Kuvaus tutkimuksesta

Mistä hyvät kielenopettajat tulevat? Opettajankoulutuksen aikana tulevan opettajan toimijuus ja identiteetti kasvaa ja kehittyy, mutta miten? Millaisen ympäristön opettajankoulutuksen ja kentän konteksti ja oppimisen ilmiöt tarjoavat opettajaopiskelijalle? Millaisia oppimistilaisuuksia ne tarjoavat? Missä suhteessa opiskelijan oma tietoinen toiminta on suhteessa hänen kasvuunsa ja kehitykseensä? Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä oman tutkimustyöni ja kieltenopettajankoulutuksen kannalta.

Julkaisut / Publications