09.02.2018

Kainulainen Johanna, Yliopistonopettaja / University teacher

KM, FM
Kainulainen Johanna, Yliopistonopettaja / University teacher
Puhelinnumero:
+358405233913
Lyhytnumero:
7718
Huone:
RUU D222.11

Opetus

 • Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot
 • Peruskoulussa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot
 • Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikan opetus perus- ja täydennyskoulutuksessa
 • Mediakasvatus
 • Viestintä- ja vuorovaikutusopinnot, akateeminen viestintä

Tutkimusalat

 • Kouludiskurssit
 • Tekstikäytänteet, monilukutaito
 • Suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka
 • Koulun vuorovaikutus
 • Merkityksellinen oppiminen

Viimeisimmät tutkimushankkeet

 1. Suomi oppimisen kohteena ja oppimisen välineenä yli oppiainerajojen
 2. Tulevaisuuden koulu ja luovat oppimisympäristöt

Julkaisut