13.10.2017

Kauppinen Merja, Lehtori / Lecturer

FT / PhD
Kauppinen Merja, Lehtori / Lecturer
Puhelinnumero:
+358408053334
Huone:
RUU D222.13

Opetus / Teaching

 • Opettajankoulutuksen viestintä- ja vuorovaikutusopinnot / Courses in communication and interaction in teacher education
 • Tutkimusviestinnän kurssit ja ohjaus / Academic language and communication instruction
 • Kandidaatintutkielmaseminaari / Research seminar (BA)
 • Suomen kielen ja kirjallisuuden opintokokonaisuuksia (perus- ja täydennyskoulutus) luokan- ja aineenopettajille / Courses in Finnish language and literature pedagogy for teacher students of primary, secondary and vocational school
 • Opetusharjoittelun ohjaus / Teacher training
 • Suomen kielen ja kirjallisuuden erikoistumisopinnot (25 op) täydennyskoulutuksena / In-service education “Hermo” in Finnish language and literature pedagogy

Tutkimusalat / Research Interests

 • Tekstitaidot ja monilukutaito sekä niiden opetus ja oppiminen / Literacy: disciplinary literacy, literacy instruction, multiliteracies
 • Monikielinen ja -kulttuurinen opetus / Multilingual and -cultural instruction
 • Akateeminen viestintä / Academic literacy
 • Merkityksellinen oppiminen / Meaningful learning
 • Yhteisopettajuus ja opetuksen integrointi / Coeducation and subject integration

Viimeisimmät tutkimushankkeet / Research Projects

 1. Suomi oppimisen kohteena ja oppimisen välineenä yli oppiainerajojen / Finnish language as a target and medium of learning across curriculum
 2. ActLib – lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen / Active Library – promoting multilinguality in primary and secondary school
 3. Uusi koulu / New school

Julkaisut / Publications