15.05.2018

Lerkkanen Marja-Kristiina, Tutkimuksesta vastaava varajohtaja, Professori / Vice Head (Research), Professor

Prof., Dos., KT / Professor, PhD
Lerkkanen Marja-Kristiina, Tutkimuksesta vastaava varajohtaja, Professori / Vice Head (Research), Professor
Puhelinnumero:
+358408053347
Huone:
RUU A237

Opetus / Teaching

 • Kasvatustieteen aine- ja syventävät opinnot / Education
 • Kasvatuspsykologia / Educational Psychology
 • Esi- ja alkuopetus
 • Observointimenetelmät
 • Pro gradu -tutkielmaopinnot / Research seminar (MA)
 • Jatko-opintojen ohjaus / Post graduate seminar

Tutkimusalat / Research Interests

 
 • Opettaja-oppilasvuorovaikutuksen, opetuksen laadun sekä ympäristötekijöiden merkitys oppimiselle ja motivaatiolle / The effect of teacher-student relationship, classroom quality and environmental factors to child outcomes in learning and motivation
 • Luku- ja kirjoitustaidon sekä matematiikan taitojen kehitys / The development of literacy and math skills
 • Luku- ja kirjoitustaidon opetus esi- ja alkuopetuksessa / Literacy instruction in preschool and early school years
 • Lukivaikeus ja interventiot / Reading disability and interventions
 • Kouluun kiinnittyminen ja koulutuksen siirtymät / School engagement and school transitions
 • Vanhempien ja opettajien kasvatuskumppanuus / Partnership between parents and teachers at preschool and school

Viimeisimmät tutkimushankkeet / Research Projects

 1. MultiLeTe-profilointihanke: Multidisciplinary Research on Learning and Teaching, SA 2015-2020
 2. Alkuportaat-seurantatutkimus, SA 2006-2017 / First Steps Study 2006-2017 (SA 268586)
 3. Stressi ja vuorovaikutus luokassa, Työsuojelurahasto 2017-2020 & Ehrnroothin säätiö 2017-2018
 4. Two teachers in the class: Increasing the Opportunities to Differentiate Literacy instruction, Consortium with the University of Stavanger, Norwegian Research Council, 2016-2021
 5. SkidiKids-ohjelman hanke: Syrjäytymisen ehkäiseminen koulussa, SA 2013-2015 / SkidiKids 2013-2015 (SA 263891)
 6. CARE-hanke: Varhaiskasvatuksen laatu ja lasten hyvinvointi, EU 2014-2016 / CARE 2014-2016 (EU FP7)
 7. eTALE Africa: Teachers' eLearning Literacy Material in Africa, UM 2015-2016
 8. ILS-hanke: Utvecklingsprojekt om utvärdering och rehabilitering av inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem, NMI 2015-2018

Kuvaus tutkimuksesta

Tutkimukseni kohdentuu oppimisen ja opetuksen vuorovaikutusprosesseihin esiopetuksessa, peruskoulussa ja kotiympäristössä, erityisesti lukutaidon ja matematiikan taitojen kehitykseen sekä motivaation ja opetuksen laatutekijöiden merkitykseen oppimisessa. Interventiotutkimukseni ovat kohdentuneet lukutaidon oppimisen tukemiseen tietoteknisissä ympäristöissä sekä opettaja-oppilasvuorovaikutuksen ja luokkahuonedialogin vahvistamiseen.

CV

Julkaisut / Publications