Lerkkanen Marja-Kristiina, Professori

Dos., KT
Lerkkanen Marja-Kristiina, Professori
Puhelinnumero:
+358408053347
Huone:
RUU A237

Opetus

 • Kasvatustieteen aine- ja syventävät opinnot
 • Kasvatuspsykologia
 • Esi- ja alkuopetus
 • Observointimenetelmät
 • Pro gradu -tutkielmaopinnot
 • Jatko-opintojen ohjaus

Tutkimusalat

 • Opettaja-oppilasvuorovaikutuksen, opetuksen laadun sekä ympäristötekijöiden merkitys oppimiselle ja motivaatiolle
 • Luku- ja kirjoitustaidon sekä matematiikan taitojen kehitys
 • Luku- ja kirjoitustaidon opetus esi- ja alkuopetuksessa
 • Lukivaikeus ja interventiot
 • Kouluun kiinnittyminen ja koulutuksen siirtymät
 • Vanhempien ja opettajien kasvatuskumppanuus

Viimeisimmät tutkimushankkeet

 1. MultiLeTe-profilointihanke: Multidisciplinary Research on Learning and Teaching, SA 2015-2020
 2. Alkuportaat-seurantatutkimus, SA 2006-2017
 3. Stressi ja vuorovaikutus luokassa, Työsuojelurahasto 2017-2020 & Ehrnroothin säätiö 2017-2018
 4. Two teachers in the class: Increasing the Opportunities to Differentiate Literacy instruction, Consortium with the University of Stavanger, Norwegian Research Council, 2016-2021
 5. SkidiKids-ohjelman hanke: Syrjäytymisen ehkäiseminen koulussa, SA 2013-2015
 6. CARE-hanke: Varhaiskasvatuksen laatu ja lasten hyvinvointi, EU 2014-2016
 7. eTALE Africa: Teachers' eLearning Literacy Material in Africa, UM 2015-2016
 8. ILS-hanke: Utvecklingsprojekt om utvärdering och rehabilitering av inlärningssvårigheter i finlandssvenska skolor och daghem, NMI 2015-2018

Kuvaus tutkimuksesta

Tutkimukseni kohdentuu oppimisen ja opetuksen vuorovaikutusprosesseihin esiopetuksessa, peruskoulussa ja kotiympäristössä, erityisesti lukutaidon ja matematiikan taitojen kehitykseen sekä motivaation ja opetuksen laatutekijöiden merkitykseen oppimisessa. Interventiotutkimukseni ovat kohdentuneet lukutaidon oppimisen tukemiseen tietoteknisissä ympäristöissä sekä opettaja-oppilasvuorovaikutuksen ja luokkahuonedialogin vahvistamiseen.

CV

Julkaisut