13.10.2017

Rantanen Johanna, Yliopistotutkija / Senior Researcher

Dos., PsT / Docent, PhD
Rantanen Johanna, Yliopistotutkija / Senior Researcher
Puhelinnumero:
+358408054989
Huone:
RUU B326.2

Opetus /Teaching

  • Ohjausalan pro gradu tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus / Giving lectures and supervising master and PhD theses in the field of guidance and counselling
  • Ohjausalan maisteriohjelman ja erillisopintojen opintojaksoissa luennointi

Tutkimusalat / Research Interests

 
  • Työn ja perheen yhteensovittaminen / Work-family interface
  • Persoonallisuus / Personality
  • Opiskelu- ja työhyvinvointi / Occupational well-being
  • Työelämä- ja uraohjaus 

Viimeisimmät tutkimushankkeet / Research Projects

1.       Onko hoppu? Seuranta- ja vertailututkimus Student Life toimintamallin vaikuttavuudesta opiskelijoiden hyvinvointiin ja urahallintataitoihin

 2.     Työn, perheen ja opiskelun yhteensovittaminen korkeakoulujen aikuisopiskelijoilla
 3.     Työn ja perheen yhteensovittaminen: Uusia näkökulmia olemassa oleviin teorioihin / Reconciliation of work and family: New perspectives on existing theories (role: principal investigator)

Kuvaus tutkimuksesta

Tutkimusalani (ks. yllä) keskittyvät muotoutuvan aikuisuuden (n. 18-25-vuotiaat) ja aikuisuuden teemoihin. Ne koskettavat monia ja vaikuttavat aikuisten itsensä lisäksi myös heidän läheisten jokapäiväiseen arkeen ja psykososiaaliseen kehitykseen. Tutkimukseni tuottaa tietoa, joka auttaa yksilöitä itseään sekä työorganisaatioita ja yhteiskuntaa tukemaan suotuisaa kehitystä ja hyvää elämää eri elämänalueilla ja läpi elämänuran (ns. lifewide and lifelong guidance). Näistä kumpuaa myös organisaatioiden tuottavuus ja yhteiskunnan toimivuus.

Julkaisut / Publications