04.04.2019

Rasku-Puttonen Helena, Professori, Emerita

PsT / Ph.D. (Psychology)
Rasku-Puttonen Helena, Professori, Emerita
Puhelinnumero:
+358503732119

Lisätietoja

Vararehtori

Vararehtorin erityisalueina ovat koulutus ja henkilöstön kehittäminen. Hän toimii opetuksen kehittämishankkeen (eEducation) johtajana, henkilöstön kehittämistoimikunnan, Student Life- ja Academic Life -ohjausryhmän, laadunohjausryhmän ja HRS4R-ohjausryhmän ja koulutusneuvoston puheenjohtajana sekä seuraavien johtokuntien puheenjohtajana: Avoin yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Koulutuksen tutkimuslaitos.

Rasku-Puttonen Helena, Vice-Rector, Professor 

Helena Rasku-Puttonen and Kaisa Miettinen appointed Vice-Rectors of the University as of 1 August 2012

Her duties as a vice-rector cover education and development of human resources. As a vice-rector she is a chair of Education Council and Staff Development Committee.  She is also a chair of the following boards: Kokkola University Consortium Chydenius, Open University and Finnish Institute for Educational Research. She is a chair of the Working Group of academic quality assurance. 

She is also chairing the following Steering groups: the research-based development work of the Student Life concept and the Academic Life concept, as well as HR Strategy for Researchers (HRS4R). eEducation projects (Developing Education) are also steered by the vice-rector for Education.

Opetus / Teaching

Seuraavien teemojen tohtorikoulutus:

  • Vuorovaikutusosaaminen ryhmässä ja sosiaalisissa verkostoissa
  • Yksilölliset ja yhteisölliset oppimisen edellytykset

Supervision of doctoral students on the topics as follows:

  • teaching and learning
  • collaboration and social interaction in school and working life contexts

Tutkimusalat / Research Interests

Oppimisympäristöt, Opettajan ja oppilaiden vuorovaikutussuhteet ja opetusryhmien ohjauskäytännöt / Learning environments, student-teacher interaction, dialogical discussions and teaching practices

Tutkimushankkeet / Research Projects

  1. Alkuportaat-seurantatutkimus, SA 2006-2017 / First Steps Study 2006-2017 (SA 268586)
  2. SkidiKids-ohjelman hanke: Syrjäytymisen ehkäiseminen koulussa, SA 2013-2015 / SkidiKids 2013-2015 (SA 263891)
  3. https://www.jyu.fi/koulutus / https://www.jyu.fi/koulutus/e

 

Kuvaus tutkimuksesta

Tutkimukseni kohdistuu oppimisen ja opetuksen vuorovaikutusprosesseihin esiopetuksessa ja peruskoulussa, erityisesti opettajan ja oppilaiden dialogiseen vuorovaikutukseen. Tutkimus tuottaa tietoa opettajankoulutuksen ja kouluopetuksen kehittämiseen. Olen mukana myös tutkimuksessa, joka kohdistuu opiskelijoiden toimijuuteen ja opettajien pedagogis-teknologiseen opetuksen uudistamiseen. Tutkimustietoon pohjaten tavoitteena on kehittää yliopisto-opetusta.

Julkaisut/ Publications