19.03.2019

Tarnanen Mirja, Professori /Professor

Dos., FT / PhD
Tarnanen Mirja, Professori /Professor
Puhelinnumero:
+358408053011
Huone:
RUU D222.15

Opetus / Teaching

 • Oppiminen ja ohjaaminen (aiko) / Guidance of growth and learning
 • Tieteellisen tiedon rakentuminen: tutkiva opettajuus (aiko) / Teacher as Researcher of his/her Work
 • Opinnäyteseminaari 1 ja 2 / Thesis seminar 1 & 2 (MA)
 • Jatkokoulutusseminaari / Research seminar (PhD)

Tutkimusalat / Research Interests

 • Suomi äidinkielenä ja toisena kielenä / Finnish as a L1 and L2 
 • Maahanmuuttajataustaiset oppilaat koulussa / Multilingual and multicultural school
 • Tekstitaidot / Literacies
 • Kielitaidon arviointi / Language assessment
 • Kieli ja identiteetti / Language and identity
 • Työ- ja ammattiyhteisöihin integroituminen /  Integration to professional communities
 • Pedagogiset toimintakulttuurit ja opetussuunnitelmat / Pedagogical cultures and curriculum

Viimeisimmät tutkimus- ja kehittämishankkeet / Research and Development Projects

 1. Uutta luova asiantuntijuus – opettajien perus- ja täydennyskoulutusta siltaamassa -hanke (2017-2020) (OKM)
 2. Perustaidot haltuun -hanke (2017-2020) (ESR)
 3. Jag bor i Oravais - Integrationsvägar i svenska Österbotten (2015-2018) (SKF)
 4. Suomi oppimisen kohteena ja oppimisen välineenä yli oppiainerajojen / Finnish language as a target and medium of learning across curriculum
 5. Integroituminen ammattiyhteisöihin Suomessa (2011-2014) (SA)
 6. Topling - Toisen kielen oppimisen polut –hanke (2011-2014) (SA) /  Transforming Professional Integration (Academy of Finland) Topling - Paths in Second Language Acquisition (Academy of Finland)

Julkaisut / Publications