28.03.2019

Torppa Minna, Akatemiatutkija / Finnish Academy Research Fellow

Dos., PsT / Docent, PhD
Torppa Minna, Akatemiatutkija / Finnish Academy Research Fellow
Puhelinnumero:
+358408053538
Huone:
RUU A226.1

Opetus / Teaching

 
 • Tutkielmaseminaari / Research seminar (MA)
 • Kvantitatiiviset menetelmät / Quantitative methods

Tutkimusalat / Research Interests

 
 • Oppimisvaikeudet, erityisesti lukeminen ja kirjoittaminen / Learning difficulties
 • Lukutaidon kehittymiseen liittyvät riskitekijät ja sitä tukevat tekijät: kognitiiviset taidot, motivaatio, kasvuympäristön piirteet ja geneettiset tekijät / The risk and supportive factors of reading difficulties from birth to adulthood including genetic, environmental, cognitive, and motivational factors,
 • Lasten ja nuorten hyvinvointi, erityisesti oppimisvaikeuksien yhteys hyvinvointiin / Learning difficulties and psycho-social well-being,
 • Kvantitatiiviset metodit / Quantitative methodology

Viimeisimmät tutkimushankkeet / Research Projects

 1. Akatemiatukijan projekti: Lukutaidon kehittyminen lapsuudesta aikuisuuteen: riskit ja suojaavat tekijät (SA #276239 2014-2019) / Finnish Academy Research Fellow project: Understanding risk and protective factors in reading development from birth to adulthood: A multifactorial framework
 2. Koulutuksellisen syrjäytymisen riski- ja suojaavat tekijät: kognitiivisen ja psykososiaalisen kehityksen vuorovaikutus syntymästä 20 vuoden ikään (SA Skidikids #264264 2013-2015) / Career Choices -JLD (https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/skidikids/en_frontpage)
 3. Alkuportaat (https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/huippututkimus/alkuportaat) / The First Steps Study (https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/psykologia/huippututkimus/alkuportaat/old-en/firststeps)
 4. Kaksosten kehitys ja terveys -tutkimus (https://wiki.helsinki.fi/display/twinstudy/Kaksosten+kehitys+ja+terveys+-tutkimus) / FinnTwin12 (https://wiki.helsinki.fi/display/twineng/Finntwin12)
 5. Nuorten kaksosten terveystutkimus (https://wiki.helsinki.fi/display/twinstudy/Nuorten+Kaksosten+Terveystutkimus) / FinnTwin16 (https://wiki.helsinki.fi/display/twineng/Finntwin16)

Julkaisut / Publications