04.02.2019

Kou­lu­tuk­sen tavoitteet ja sisältö

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutus tarjoaa mahdollisuuden eri alojen ammattilaisille kehittää ja syventää uraohjauksen osaamista sekä asiantuntijuutta. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet

1) jäsentää uraohjausta osana laajempaa yhteiskunnan ja muuttuvan työelämän kokonaisuutta sekä
2) suunnitella ja toteuttaa asiakastarvelähtöisiä uraohjausprosesseja.
3) Koulutuksessa kehitetään myös omia uraohjauksen ammattikäytänteitä sekä kykyä arvioida eri tahojen tarjoamien ohjauspalveluiden toteutusta, laatua ja vaikuttavuutta elinikäisen ohjauksen näkökulmasta.

Koulutuksen sisältö

Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksemme (30 op) koostuu alla listatuista opintojaksoista.

Uraohjauksen perusta, 5 op

  • Uraohjauksen filosofiset perusteet ja muuttuva työelämä, 2-3 op
  • Ura- ja ohjausteoriat elämänkulussa, 2-3 op

 Uraohjauksen asiakastyö, 15 op

  • Dialoginen ohjaussuhde ja –vuorovaikutus, 3-5 op
  • Uraohjausprosessi ja -työmenetelmät, 3-5 op
  • Monialainen yhteistyö ja uraohjauksen verkostot, 3-5 op
  • Uraohjauksen ajankohtaiset ja erityiskysymykset, 0-3 op

Uraohjauksen kehittävä työote, 10 op

  • Uraohjauksen käyttöteoria, 3 op
  • Uraohjauspalvelujen kehittäminen, 7 op


Tutustu opetussuunnitelmaan kokonaisuudessaan täältä.