04.02.2019

Koulutuksen toteutus

Yliopiston kouluttajatiimissä ovat mukana lehtori Sauli Puukari, yliopistonlehtori Johanna Rantanen, yliopistonopettaja Marjaana Herlevi ja yliopistonopettaja Teea Oja, joista pienryhmien ohjaajina toimivat  Sauli, Marjaana ja Teea. Marjaanan ja Teean päätyöt ovat uranvalinnan ohjauksessa ja he ovat osatoimisesti mukana tässä täydennyskoulutuksessa. Tällaisen hienon tiimin kanssa saamme työskennellä osallistujien kanssa koulutuksen aikana.

Toteutamme koulutuksen monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta.Tämä mahdollistaa koulutuksen käymisen työn ohessa mutta suosittelemme varaamaan koulutukselle omaa aikaa ja tilaa. Näin saat opiskelusta enemmän itsellesi. Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä sekä hyödyntäen niin kasvokkaisia kuin verkkovälitteisiä  työskentelymenetelmiä. Koulutuksen toteutuksessa painotamme työelämälähtöisyyttä sekä teorian, tutkimustiedon ja omien ammattikäytänteiden tiivistä reflektointia. Koulutukseen kuuluu myös omaan työhön kytkeytyvä, ohjattu kehittämistehtävä.

Koulutuksen lähiopiskelupäivät ovat vuorotellen kolmella paikkakunnalla ja ne toteutetaan yhteistyössä ohjausalan ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa:

 • 30.1.-1.2. Jyväskylässä
 • 27.-28.3. Helsingissä
 • 15.-16.5. Oulussa
 • 18.-19.9. Helsingissä
 • 13.-15.11. Jyväskylässä

Lisäksi koulutuksemme sisältää näitä lähiopiskelupäiviä syventävän uraohjauksen kesäkoulun 26.-30.8.2019, jossa kutsuttuina puhujina ovat:

 • Jaana Kettunen, Jyväskylän yliopisto (2 päivää): Uraohjaus verkossa ja sosiaalisessa mediassa.
  Jaana Kettunen toimii varajohtajana ja tutkimuskoordinaattorina Koulutuksen tutkimuslaitoksella ja on verkko-ohjauksen vahva kehittäjä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.
 • James P. Sampson, Debra Osborn ja/tai Casey Dozier , Florida State University (2 päivää): Bridging theory, research and practice in career counselling: Cognitive Information Processing (CIP) approach and tools related to it.
  Professori, emeritus James P. Sampson on uraohjauksessa käytetyn CIP-mallin ja siihen liittyen uraohjausmenetelmien kehittäjä. Hänen työtään jatkavat Florida State yliopiston kansainvälisesti Career Centerin apulaisprofessori Debra Osborn ja ohjelmajohtaja Casey Dozier. Kaikki kolme ovat paneutuneita teorian ja tutkimuksen viemiseen käytäntöön ja päinvastoin.
 • Leena Itkonen, Helsingin yliopisto, Urapalvelut (1 päivä): CIP-malli sovellettuna suomalaiseen uraohjauskontekstiin.
  Leena Itkonen toimii Helsingin yliopistossa asiantuntijana, uraohjaajana ja tutkintoihin kuuluvan urasuunnittelun opettajana. Helsingin yliopistossa käytetyn urasuunnitteluopetuksen osaamistavoitteet ja koulutussisällöt hän on rakentanut CIP-mallin pohjalle yli 10 vuotta sitten.

Uraohjauksen kesäkoulu on ilmainen koulutukseemme osallistujille ja maksullinen muille kiinnostuneille, joille osallistumista voidaan tarjota (esim. halukkaat uraohjauksen kentän toimijat, muiden korkeakoulujen opiskelijat). Mikäli tähän syventävään kesäkouluun osallistuminen ei ole mahdollista, on opiskelijoillemme tarjolla kaksi vaihtoehtoista koulutuksen teemoja syventävää verkkokurssia, jotka alkavat heti tammikuussa 2019:

 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusteet sekä ajankohtaiset teemat, 3 op
 • Information communication and technology in guidance and counselling, 5 op

Lisäksi on mahdollista muodostaa 5-7 hengen pienryhmiä, jotka voivat halutessaan kokoontua  alueellisesti. Näiden alueellisten pienryhmätapaamisten määrä, ajankohta ja tavat (kasvokkain, verkossa) riippuvat ryhmästä itsestään ja sovitaan koulutuksen alettua kunkin työ- ja muut elämäntilanteet mahdollisimman hyvin huomioiden.