11.10.2018

Valintaperusteet

Osallistujien valinta
1. Koulutukseen hakevilta edellytetään ylempi tai alempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta uraohjaustehtävistä.
2. Koulutukseen voidaan valita myös hakija, jolla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.
Valinta opintoihin perustuu ensisijaisesti 1. hakuehdon täyttävien hakijoiden ilmoittautumisjärjestykseen. Mikäli paikkoja jää, voidaan koulutukseen toissijaisesti valita ilmoittautumisjärjestyksessä henkilöitä, jotka täyttävät hakuehdon 2.

Haku- ja valintamenettely
Hakuaika on 22.10. klo 8.00 - 5.11.2018 klo 16.00.
Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, kysymykset voit halutessasi esikatsella täältä. Varsinainen hakulomake avautuu pääsivulle.

Hakijan tulee liittää hakemukseensa sähköisen hakulomakkeen yhteydessä                           

  1. Tutkintotodistus/-todistukset (skannattuna yhdeksi tiedostoksi)  
  2. Dokumentti, jolla hakija osoittaa ohjaustyökokemuksensa (työtodistus, ansioluettelo ja/tai muu selvitys työkokemuksesta skannattuna yhdeksi tiedostoksi)

Mikäli liitteiden lisääminen hakulomakkeelle ei jostain syystä onnistu, skannatut liitteet on mahdollista lähettää sähköpostitse osoitteeseen kati.hemminki(at)jyu.fi. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu hakuajan päättymiseen mennessä, ilmoittautumista ei hyväksytä.  

Opintoihin valitaan 20 opiskelijaa. Koulutus toteutetaan, mikäli aloittavia opiskelijoita on vähintään 16. Koulutukseen voidaan tarvittaessa järjestää täydennyshaku ajalla 6.-19.11.2018.

Valinnan tuloksesta ilmoittaminen
Kaikki koulutukseen hakeneet saavat ilmoituksen valinnan tuloksesta sähköpostitse viimeistään 3.12.2018. Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen oikaisua yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Oikaisua on pyydettävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen ilmoittamisesta.