16.04.2019

Tutkimus

Jyväskylän yliopiston ohjausalan ensimmäiset laajemmat tutkimushankkeet liittyivät erityisesti opinto-ohjaajan työhön ja koulutukseen. Kuluneiden kolmenkymmenen vuoden aikana ohjaus- ja neuvontatyön tehtäväkenttä on laajentunut perusasteelta toiselle asteelle, korkea-asteelle, aikuiskoulutukseen ja työssä olevien aikuisten ohjaukseen.

 

Ohjausalan tutkimus tuottaa tietoa ohjausalan osaamisen kehittämiseen tutkimalla ohjaustoimintaa eri työympäristöissä. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti ne ohjaustyön ominaispiirteet, jotka erottavat ohjauksen muista auttamistyön muodoista. Tutkimus kohdistuu monitieteiseen elinikäiseen, elämänlaajuiseen ohjaukseen, jossa tarkastellaan erityisesti elämän muutosvaiheisiin liittyvää ohjausta seuraavilla teema-alueilla:

  • Opinto-ohjaajan työ ja koulutus
  • Korkea-asteen ohjaus
  • Monikulttuurinen ohjaus
  • Työelämäohjaus

Tutkimus sijoittuu kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tutkimuksen painopistealueille.
Lisätietoa tiedekunnan tutkimussivuilta.