20.05.2019

Uraohjauksen kesäkoulu 26.-30.8.2019

Jyväskylän yliopisto järjestää osana uraohjauksen erikoistumiskoulutustaan viisipäiväisen Uraohjauksen kesäkoulun 26.-30.8.2019. Kesäkoulussa on 15-20 paikkaa varattuna myös muille kiinnostuneille uraohjauksen kentällä toimiville, jotka haluavat syventää osaamistaan kesäkoulun teemojen suuntaan.

Kesäkoulun hinta on 450€ sisältäen koulutuspäivät tiloineen mutta ei lounaita, kahveja tai majoitusta. Osallistumismaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä, joka on näin sitova.

Ilmoittautumislinkki avautuu to 9.5. ja se löytyy tämän sivun alareunasta.

Kesäkoulun teemat ja puhujat ovat:

  • 26.-27.8. James P. Sampson ja Debra Osborn, Florida State University: Bridging theory, research and practice in career counselling: Tools and processes for the Cognitive Information Processing (CIP) approach.  Professori, emeritus James P. Sampson on uraohjauksessa käytetyn CIP-mallin ja siihen liittyvien uraohjausmenetelmien kehittäjä. Hänen työtään jatkaa Florida State yliopistossa apulaisprofessori Debra Osborn. Molemmat ovat paneutuneet teorian ja tutkimuksen viemiseen käytäntöön ja päinvastoin.

  • 28.8. Leena Itkonen, Helsingin yliopisto, Urapalvelut: CIP-malli sovellettuna suomalaiseen uraohjauskontekstiin. Leena Itkonen toimii Helsingin yliopistossa uraohjauksen asiantuntijana, uraohjaajana ja tutkintoihin kuuluvan urasuunnittelun opettajana. Helsingin yliopistossa käytetyn urasuunnitteluopetuksen osaamistavoitteet ja koulutussisällöt hän on rakentanut CIP-mallin pohjalle yli 10 vuotta sitten.

  • 29.-30.8. Jaana Kettunen, Jyväskylän yliopisto: Uraohjaus verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Jaana Kettunen toimii varajohtajana ja tutkimuskoordinaattorina Koulutuksen tutkimuslaitoksella ja on verkko-ohjauksen vahva kehittäjä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

Huom. Muutokset kesäkoulun teemoissa ja puhujissa ovat mahdollisia, jos ennalta arvaamattomia tai ylivoimaisista estymisiä tulee.

Tarkempi kuvaus kesäkoulun ohjelmasta.

ILMOITTAUTUMISLOMAKE


Yhteydenotot tarvittaessa: sauli.puukari@jyu.fi

Lisätietoa Uraohjauksen erikoistumiskoulutuksesta