08.11.2018

Hae opiskelemaan Opettajankoulutuslaitokseen

Meillä voit opiskella luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan Hae opiskelemaan-sivulta löytyvät parhaillaan käynnissä olevat haut, hakutilastot ym. Löydät sieltä tietoa hakemisesta luokanopettaja-, aineenopettaja- tai ohjausalan koulutuksiin.

Katso myös Jyväskylän yliopiston hakijapalveluiden koulutustarjontasivut

 

Luo­kan­opet­tajakou­lu­tus
Luokanopettajakoulutuksessa pääaineena on kasvatustiede. Koulutus sisältää lisäksi kieli- ja viestintäopintoja, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisia opintoja (POM-opinnot) sekä valinnaisia opintokokonaisuuksia. Koulutukseen kuuluu ohjattua harjoittelua. Kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 op ja maisteritutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Valinnaisia opintokokonaisuuksia voi valita koko monialaisen yliopistomme oppiainetarjonnasta. Opettajankoulutuslaitoksen järjestämistä valinnaisista opintokokonaisuuksista suosittuja ovat esimerkiksi esi- ja alkuopetus sekä draamakasvatus. JULIET-koulutusohjelma on Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tarjoama opintokokonaisuus (25 op + 10 op), jossa luokanopettajakoulutuksen opiskelijat erikoistuvat monipuolisesti peruskoulun alaluokkien englannin opetukseen.

Jyväskylän yliopisto ja opettajankoulutuslaitos tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet osallistua kansainväliseen toimintaan. Opettajankoulutuslaitoksen omat ja koko yliopiston opiskelijavaihto-ohjelmat tarjoavat mahdollisuuden suorittaa osan opinnoista ulkomaisissa yliopistoissa.

Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea myös Koulutusjohtamisen instituutin järjestämiin koulutusjohtamisen perusopintoihin, jotka vastaavat rehtorin kelpoisuusvaatimuksissa mainittuja yliopistollisia opetushallinnon opintoja.

Ai­neen­opet­ta­jakou­lu­tus
Aineenopettajien koulutuksen tavoitteena on antaa laaja-alainen pätevyys peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opettajien tehtäviin. Pääaineena aineenopettajilla on joku peruskoulussa tai lukiossa opetettava oppiaine. Koulutukseen kuuluvat yhden tai kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan pedagogiset opinnot liitetään tutkintoon sivuaineena ja ne suoritetaan opettajankoulutuslaitoksessa.

Opin­to-oh­jaaja­kou­lu­tus
Opinto-ohjaajaksi ja ohjausalan asiantuntijaksi on tarjolla kaksi eri koulutusväylää: opinto-ohjaajan erillliset opinnot sekä ohjausalan maisteriohjelma.

Opis­ke­li­jae­lä­mää
Aika opettajankoulutuksessa on paljon muutakin kuin opiskelua. Laitoksessamme toimii aktiivinen luokanopettajaopiskelijoiden ainejärjestö Pedago ry, joka järjestää opiskelijoille monenlaisia tapahtumia kuten retkiä, seminaareja, juhlia sekä liikunta- ja kulttuuritapahtumia. Pedagon toimintaan voit tutustua osoitteessa  http://www.pedagory.fi/

Aineenopettajien etuja ajaa ainejärjestö Jano ry, jonka toimintaan voit tutustua sivulla https://janory.wordpress.com/