26.06.2018

Hyvis on opiskelijoiden neuvoja hyvinvointiasioissa

student life -logo

 

 

 

Hyvis on yliopisto-opiskelijoiden neuvoja, jonka tehtävänä on edistää ja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. OKL:n hyviksinä toimivat lv. 2018-2019  Hely InnanenJohanna Kainulainen, Marja Mäensivu ja Pasi Ikonen (kv-hyvis). 

Hyviksen toimintaa ohjaavat opiskelijoiden tarpeet. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista opiskelijan ongelmia vaan esittää vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija voi siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan.

Hyvikset neuvovat esimerkiksi ajan- ja arjenhallinnassa, ihmissuhdeasioissa, itsetuntoasioissa ja jännittämisongelmissa. Hyvikset auttavat myös erilaisissa opiskelun ongelmatilanteissa.

Hyviksen kanssa käytävät keskustelut ovat luottamuksellisia. Asiat, joista keskustellaan, voivat olla pieniä tai isoja – ota tarvittaessa yhteyttä rohkeasti sen sijaan, että miettisit asioita itseksesi. Yhdessä sovitaan, miten edetään. Emme välttämättä osaa vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta etsitään niihin ratkaisut yhdessä ja tarvittaessa ohjataan eteenpäin.

Hyvis-toiminta on osa Student Life -toimintamallia. Toimintaa kehitetään koko ajan, jolloin myös Hyvisten toimintatavat ja työkalut kehittyvät.

Voit ottaa yhteyttä OKL:n hyviksiin sähköpostitse hyvis-okl@jyu.fi sopiaksesi tapaamisaikaa. Esitä viestissä lyhyt kuvaus asiastasi.

Linkit: