Opinto-ohjaus

Tällä sivulla on sekä yleistä ohjeistusta että opettajankoulutuslaitoksen opinto-ohjaustahojen yhteystiedot

Jokainen aloittava luokanopettajaopiskelija tekee oman henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa Sisu-järjestelmässä. Jokaiselle opiskelijalle nimetään hops-ohjaaja, jonka kanssa opintoja suunnitellaan.

Jokaisella opintojaksolla on omat vastuuopettajansa, joiden puoleen voi kääntyä yksittäistä kurssia koskevissa kysymyksissä, mm. korvaavuuden selvittämisessä. Opetusharjoitteluilla on omat vastuuhenkilönsä sekä opettajankoulutuslaitoksella että Norssilla. Vastuuopettajat löytyvät opetusohjelmasta ja opettajien yhteystiedot henkilöstö-sivulta.  Kieliopinnoista löydät tietoa kielikeskuksen sivuilta.

Opintotuki puolestaan auttaa sinua opintotukeen liittyvissä kysymyksissä.

Luokanopettajakoulutuksen opintoasioiden sähköpostiosoite on luoko-opintoasiat@jyu.fi
Aineenopettajakoulutuksen opintoasioiden sähköpostiosoite on aineenopettajakoulutus@edu.jyu.fi

Laitoksen opintoneuvontaa antavat henkilöt:
Luokanopettajakoulutus: Jaana Kotilainen, puh. 040 805 3765, jaana.kotilainen@jyu.fi ja Tiina Nyyssönen, puh. 040 749 0345, tiina.m.nyyssonen@jyu.fi
Luokanopettajien opiskelijavalinta: Airi Kauppinen, puh. 040 805 3761, airi.kauppinen@jyu.fi
Aineenopettajakoulutus: Anna Saastamoinen, puh. 040 805 4334, anna.k.m.saastamoinen@jyu.fi
Ohjausalan koulutukset: Kati Hemminki, puh. 040 805 3763, kati.hemminki@jyu.fi