LUKILOKI-hanke

LUKILOKI on 15 op laajuinen luku- ja kirjoitustaitoon keskittyvä opettajien täydennyskoulutuskokonaisuus. Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille sekä erityisopettajille.


LUKILOKIn tavoitteena on antaa opettajille valmiuksia ja menetelmiä luku- ja kirjoitustaidon oppimiseen ja opetukseen sekä taitojen tukemiseen. Erityisesti kiinnitetään huomiota motivaatiotekijöihin ja osaamisen arviointiin sekä luku- ja kirjoitustaidon haasteisiin lukivaikeuden, S2-opetuksen ja monikielisyyden näkökulmista. 

LUKILOKI rakentuu monipuoliseen ohjattuun ja itsenäiseen työskentelyyn verkkoympäristössä. Lisäksi järjestetään lähikoulutuspäiviä seuraavilla paikkakunnilla: Jyväskylä, Helsinki, Joensuu, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Seinäjoki, Tampere, Turku ja Vaasa.

Koulutukseen sisältyy kaikille yhteinen koulutusosio, eri koulutusasteiden opetuksen kehittämiseen kohdistuvat osiot sekä vapaavalintaisia osioita. 

Hankkeen toimijoilla on vankka kokemus opettajien perus- ja täydennyskoulutuksesta, oppikirjatuotannosta ja alan tutkimuksesta. Koulutuksen järjestää Jyväskylän yliopisto yhteistyössä Niilo Mäki Instituutin kanssa. 

LISÄTIETOJA ja ILMOITTAUTUMINEN koulutukseen hankkeen nettisivuilla https://lukiloki.jyu.fi/.

SEURAA hanketta facebookissa: facebook.com/lukilokihanke

Yhteystiedot:

Koulutussuunnittelija Assi Karppinen, assi.karppinen@nmi.fi

Vastaava projektipäällikkö Pia-Riitta Stenberg, pia-riitta.h.stenberg@jyu.fi

Projektipäällikkö Tiia-Liina Raittila, tiia-liina.raittila@jyu.fi

 
KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE: 

Osio 1 
Kaikille yhteinen aloitus, 3 op, syys–marraskuu 2018 (verkkototeutus 1.1.–31.10.2019)

1. Luku- ja kirjoitustaidon jatkumo 

Osio 2  
Eri kasvatus- ja koulutusmuodot, 6 op, marraskuu 2018 – maaliskuu 2019 (verkkototeutus 1.3.–31.10.2019)
 
Koulutukseen osallistuva valitsee yhden osion seuraavista:

2. Varhaiskasvatus ja esiopetus 
3. Perusopetuksen vuosiluokat 1–2
4. Perusopetuksen vuosiluokat 3–6 
5. Perusopetuksen vuosiluokat 7–9 
6. Lukiokoulutus
7. Ammatillinen koulutus 

Osio 3 
Valinnaiset osiot (3 x 2 op), kevät–kesä–syksy 2019 (verkkototeutukset 1.6.2019 alkaen 31.10.2019 saakka)

Koulutukseen osallistuva valitsee kolme osiota seuraavista:

8. Kielen kehityksen vaikeudet eri ikä- ja kehitysvaiheissa
9. Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 1–2
10. Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 3–6 
11. Lukivaikeudet perusopetuksen vuosiluokilla 7–9 
12. Lukivaikeudet lukiokoulutuksessa
13. Lukivaikeudet ammatillisessa koulutuksessa 
14. Lasten ja nuorten kirjallisuus, sadutus ja sanataide 
15. Ohjelmointi osana tuottavaa kirjoittamista ja luetun ymmärtämistä 
16. Uudet kirjoittamisen menetelmät 
17. Kamerakynän pedagogiikka ja muita tvt-sovelluksia
18. Suomi toisena kielenä -oppimisen ja monikielisyyden tukeminen 
19. Tiedonalojen kieli- ja tekstityö aineenopettajille 
20. Äidinkielen digitaalinen ylioppilaskoe 
21. Nettilukutaidot haltuun! 
22. Läs- och skrivförmågan hos finlandssvenska barn 
23. Saamen kielen luku- ja kirjoitustaidon oppiminen 

Tarkemmat koulutusosioiden kuvaukset löydät hankkeen nettisivuilta kohdasta https://lukiloki.jyu.fi/koulutusohjelma/.

 

Tieteenala

Opettajien täydennyskoulutus

Aikataulu

LUKILOKI-koulutus on käynnistynyt elokuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun.

Henkilöstö

LUKILOKI-hankkeen toteuttaa Jyväskylän yliopisto yhteistyökumppaneina Niilo Mäki Instituutti; Jyväskylän Normaalikoulu; Jyväskylän kaupunki/Sivistystoimi, varhaiskasvatus ja perusopetus; Valteri-koulu Onerva; Lukukeskus; Helsingin kaupunginkirjasto; Jyväskylän kaupunginkirjasto; Suomen Vanhempainliitto.

Rahoitus

 Opetushallitus 2018–2019

Valitut julkaisut