LUKILOKI

Syksyllä 2018 käynnistyy 15 op laajuinen luku- ja kirjoitustaitoon keskittyvä opettajien täydennyskoulutus. Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille. Tutustu hankkeeseen tarkemmin ja ilmoittaudu mukaan osoitteessa https://lukiloki.jyu.fi/